Hvordan opprette et testament

Målet med et testament er at du selv skal bestemme hva som skjer med verdiene dine. Har du ikke et testament er det arveloven som bestemmer. Loven tar ikke hensyn til dine ønsker og verdier. Nettopp derfor er det viktig å opprette et testament – da er det du som bestemmer – og det er ikke så vanskelig som mange tror.

Å opprette testament er ikke så komplisert

Hvordan testamentet utformes og hva du velger å skrive det på er opp til deg. Du kan gjerne skrive det på en serviett om du vil. Denne videoen viser hvordan man går fram.

 1. Få en oversikt over verdiene dine.
 2. Snakk med dine nærmeste om dine tanker rundt arv.
 3. Skriv et testament der du gjør rede for hvem som skal få hva, og om du ønsker å gi en testamentarisk gave.
 4. Signer testamentet selv, og få også to vitner til å underskrive på det.
 5. Sørg for å finne et trygt sted å oppbevare testamentet, gjerne hos tingretten.

Gratis advokatbistand når du skriver testament

Med noen gode råd på veien kan det være en meningsfylt opplevelse å skrive et testament. Men noen regler og krav må oppfylles, og det en advokat hjelpe deg med med å sikre at testamentet blir gyldig med tanke på pliktdelsregler og praktisk gjennomføring.

Skulle du velge å gi en del av arven din til UNICEF, så dekker vi advokatbistand og hjelp til å sette opp ditt testamente. Tonje Liavaag i Dalan advokater er vår samarbeidspartner. Du velger selv om du vil ta kontakt med henne direkte, eller om du ønsker å snakke med Karianne.

Hvem får egentlig arven din?

Selv om du skriver et testament er det ikke sånn at du kan bestemme over alt du eier. For hvis du har livsarvinger, setter arveloven krav til hva du kan testamentere fritt og hva som inngår i det som kalles pliktdelsarv. Om du ikke etterlater deg ektefelle, samboer eller barn, går arven automatisk til dine slektninger. Rekkefølgen slektninger arver i kan du se i arvetavlen - en visuell fremstilling av arveløpet.

Kort fortalt er rekkefølgen som følger:

 • Første arvegangsklasse (livsarvinger): Barn, så barnebarn, så barnebarns barn etc.
 • Andre arvegangsklasse (livsarvinger): Foreldre, så søsken, så søskens barn, så søskens barnebarn etc.
 • Tredje arvegangsklasse (livsarvinger): Besteforeldre, så tanter og onkler, så kusiner og fettere.

Regler om ektefellers og samboeres arverett kommer i tillegg, og får innvirkning på størrelsen av arven til slektsarvingene.

Ordliste for arv og testament

Her har du en ordliste som forklarer hva forskjellige ord og begreper som ofte brukes i denne sammenhengen betyr, vi håper den kan være til hjelp.

Eksempel på et testament

For å gjøre det enkelt kan du laste ned et eksempel på et testament som kan brukes som et utgangspunkt når du skal skrive ditt eget.

Dette må du huske på når du oppretter et testament

 • Testamentet skal være skriftlig.
 • Det må fremgå av testamentet hvem som skal arve, og hva den enkelte skal arve.
 • Testamentet skal gjengi din frie vilje.
 • Du må være ved full sans og samling når du undertegner. Det betyr at du ikke kan være beruset, påvirket av medisiner eller i psykisk ubalanse.
 • Testamentet bør dateres. Dette er spesielt viktig hvis det er noen som helst mulighet for at testamentet kan bli endret senere.
 • To vitner skal bevitne underskriften din i testamentet. Vitnene kan være tilstede sammen eller hver for seg med deg.
 • Vitnene, eller nære slektninger av dem, kan ikke bli tilgodesett i testamentet. Vitnene må være over 18 år og myndige.
 • Vitnene må vite at det er et testament, men de trenger ikke å lese innholdet eller vite hva som står der.
 • Hvis du har skrevet et testament tidligere, bør du skrive at det eldre testamentet tilbakekalles, og at kun det nye skal gjelde.
 • Husk at valutakursen endres over tid, så det kan være mer hensiktsmessig å gi en brøk eller en prosent av dine verdier, enn å gi et fast beløp.

svar på vanlige spørsmål om å skrive testament

Kan jeg opprette et testament selv?

Ja, alle myndige personer kan skrive sitt eget testament. Er du usikker kan du få hjelp av en advokat til å skrive et testament. Hvis du vil opprette et testament der UNICEF tilgodesees, tilbyr UNICEF å dekke kostnadene til advokathjelp.


Hvilke krav må oppfylles for at et testament er gyldig?

Du må være myndig, altså over 18 år og du må ha 2 vitner (begge over 18 år) som kan skrive under på at du er ved full «sans og samling». Vitnene må undertegne mens både testator og det andre vitnet er til stede og de må vite at det er et testament, men de trenger ikke kjenne til innholdet i testamentet. Vitnene eller vitnenes familie (nær slekt) kan ikke være tilgodesett i testamentet, eller ha tjenesteforhold hos en person eller institusjon/organisasjon som er tilgodesett i testamentet. Testamentet bør ha dato. Hvis det er flere testamenter med motstridende innhold, vil det siste testamentet legges til grunn. Hvis det ikke er motstrid mellom flere testamenter, gjelder bestemmelsene i alle. Hvis du ikke er i fysisk stand til å undertegne selv, kan det gjøres med en såkalt “påholden penn”.


Kan jeg gjøre endringer i testamentet mitt?

Ettersom livssituasjonen forandrer seg gjennom årene er det naturlig å tilbakekalle eller endre et testament. Dersom du allerede har et testament som du ønsker å gjøre endringer på, er det tryggest å opprette et helt nytt testament. Dette for å unngå mulige misforståelser. Ved opprettelse av et nytt testament som skal erstatte et tidligere testament, er det viktig at du skriver «med dette tilbakekaller jeg tidligere testament av (dato)» i det nye testamentet. Er du usikker på datoen på det tidligere testamentet, kan du bare skrive at du «tilbakekaller alle tidligere testamenter».


Hvordan bør jeg oppbevare testamentet?

Det er viktig at testamentet oppbevares på et trygt sted. Det sikreste er å oppbevare originalen hos tingretten der du bor (i Oslo kan testamentet oppbevares hos Oslo Byfogdembete). Dersom du testamenterer til en humanitær organisasjon, som UNICEF, er det lurt å si ifra til organisasjonen. I tillegg kan det ofte være en fordel at noen som står en nær også har en kopi av testamentet.


Hva er en testamentfullbyrder?

En testamentfullbyrder er en forhåndsbestemt navngitt person som har ansvar for å gjennomføre skiftet etter avdødes bortgang. Dette er som regel en advokat eller en person den avdøde har hatt tillit til. En testamentfullbyrder tar seg av alt det praktiske i forbindelse med et arveoppgjør, for at det som fremgår av testamentet blir gjennomført, og at testamentet behandles i henhold til lover og regler. Hovedansvaret er å sørge for at den avdødes verdier blir tatt hånd om på en ordentlig måte, og at arven fordeles i tråd med testament.


Hvem kan være testamentfullbyrder?

Den som skriver et testament har selv mulighet til å bestemme hvem som skal være testamentfullbyrder. Mange velger å bruke en advokat eller en annen person de stoler på. Man kan også overlate til arvingene å bestemme hvem som skal være testamentsfullbyrder. Dersom UNICEF er en hovedarving, kan vi også ta ansvar for denne oppgaven.


Hva er et booppgjør

Booppgjør viser hvordan boets eiendeler fordeles. Kort forklart er det avviklingen av det du etterlater deg av eiendeler og forpliktelser. Arveoppgjør og dødsboskifte er også begreper som brukes med samme betydning. Alle dødsbo skal gjøres opp – enten om det gjøres privat eller offentlig. Når det foreligger et testament kan dette legge føringer på hvordan booppgjøret skal gjennomføres.


Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale, eller last ned vår brosjyre med informasjon om arv, testament og testamentariske gaver.

Karianne Abrahamsson, kontaktperson i UNICEF for arv og testamentariske gaver

Karianne Abrahamsson
Rådgiver for arv i UNICEF
Mobil: 926 63 381
E-post: [email protected]

Forside av UNICEFs arvebrosjyre

I vår brosjyre kan du lese mer om arv, testament og testamentariske gaver.

Last ned brosjyre

Vil du ha siste nytt om testamentering og testamentariske gaver rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rundt arv, testamentering og testamentariske gaver. Du vil motta nyhetsbrevet ca. fire ganger i året.