Så enkelt oppretter du testament på bare 15 minutter

Har du en hjertesak du ønsker å støtte gjennom arven din, eller kanskje en spesiell gave du vil gi?

For å gjøre det, må du opprette et testamente. Mange tenker kanskje at det er komplisert og tidkrevende å skrive testament, men det behøver det ikke være. Med tjenesten Justify, som jobber med å gjøre juridiske tjenester enkelt, trygt og rimelig, kan du opprette et digitalt testamente. Alt du behøver å gjøre er å logge inn med BankID og følge veiviseren steg for steg. Det vil ta deg omtrent 15 minutter fra start til slutt.

– Når dokumentet er ferdig utfylt, sendes det videre til en av Justify sine advokater for kvalitetssikring, før det sendes til deg i posten. Når du har signert og sendt dokumentet i retur, lagres originalen trygt og sikkert hos Justify, og du får tilgang til en digital kopi, forklarer advokat Dag Josef Foss i Justify.

Om du velger å gi noe av din arv til UNICEF, dekker UNICEF kostnaden av å opprette digitalt testamente med Justify.

Hva må du forberede?

Med mindre du er en klisterhjerne, som kan alle familiemedlemmers fødselsdatoer på rams, kan det være lurt å finne frem aktuelle fødselsdatoer før du logger inn i Justify. Ellers er det lite du behøver å forberede i forkant.

– Det kan også være greit å ha besluttet om det er noen spesielle eiendeler du ønsker å etterlate deg til ulike arvinger – enten det er snakk om innbo, eiendom, fond, kjøretøy, verdisaker eller annet, forklarer Foss.

De færreste av oss vet eksakt hva vi vil etterlate oss, derfor behøver du ikke legge inn et endelig beløp som skal fordeles.

– Du kan prøve deg litt frem med ulike summer, og se hvordan din arv vil fordeles etter loven og bestemme hvem som skal få din friarv. Utregningen følger arvelovens regler og hensyntar din situasjon og angitt formue, sier Foss.

Justify er koblet opp folkeregisteret og vil informere arvinger hvis kunder med testament faller fra.

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan sikre dine nærmeste med et digitalt testament?

Slik gjør du det – steg for steg:

1. Logg inn med BankID: Logg inn på Justify sine nettsider med BankID, som trygt og enkelt verifiserer din identitet.

2. Gjør rede for familieforhold: Fyll inn navn og fødselsdato på dine arvinger.

3. Fordeling av pliktarv: Hvis du har livsarvinger (ektefelle, samboer og/eller barn), kan du ikke bestemme fritt hvem som skal få arven etter deg. Pliktarv, eller pliktdelsarv, er en del av arven som arvingene dine har krav på etter loven. Se hvordan din pliktarv og friarv fordeles og test ulike scenarier i Justify.

4. Fordeling av friarv: Denne delen av arven din kan du fritt fordele slik du ønsker. Kanskje har du en hjertesak du ønsker å støtte?

5. Ønsker du å gi deler av din friarv til UNICEF? Legg til ny arving og velg UNICEF Norge som organisasjon. Du bestemmer selv hvor mye du vil gi, enten det er en kronesum eller en brøk – alle bidrag, små som store, kan gjøre en stor forskjell.

6. Ønsker du at bestemte arvinger skal arve eiendom, kjøretøy, verdisaker, kunst, aksjer eller liknende? Legg til fordeling av eiendeler.

7. Har du eller ønsker du å gi forskudd på arv? I Justify kan du registrere forskudd på arv.

8. Bestem hvem som skal håndtere arveoppgjøret.

9. Bestem hvem som skal håndtere dine digitale eiendeler, som for eksempel brukerkontoer i sosiale medier, digitale tjenester og tilgang til e-post.

10.  En siste hilsen: Ønsker du å sende en siste hilsen til dine arvinger etter din død, kan du legge til dette her.

11.  Tilleggsinformasjon: Har du noe du ønsker å legge til, eller som er nyttig for advokat å vite om, kan du legge til denne informasjonen til sist.

12.  Manuell signering: Loven legger enn så lenge begrensinger som gjør at testamentet må signeres på papir. Justify sørger for å sende deg en dokumentpakke som signeres og returneres av deg i frankert returkonvolutt. Justify lagrer dokumentene på en sikker måte, og gir deg tilgang til en digital kopi.

13.  Signatur fra vitne: Ved signering av dokumentpakken må du ha signatur fra to vitner. Dette må være en venn, kollega eller andre utenforstående som ikke er arvinger. Det følger med en veileder som forklarer dette steg for steg.

Trygt, enkelt og kostnadsfritt

I samarbeid med Justify tilbyr UNICEF gratis* opprettelse av digitalt testament, som kvalitetssikres av advokat før signering.

* Tilbudet forutsetter at UNICEF blir tilgodesett med arv i testamentet.

Mer om arv og testamentariske gaver