Bidra til at barn får en bedre oppvekst

For 10 000 kroner kan UNICEF gi vaksine mot stivkrampe til 7500 barn. Selv små bidrag gjennom testamentariske gaver kan bidra til at barn over hele verden kan få en bedre oppvekst og framtid.

– Testamentariske gaver gjør det mulig for oss i UNICEF å hjelpe de mest utsatte og sårbare barna i verden, forklarer Karianne Abrahamsson i UNICEF.

Stadig flere velger å gi testamentariske gaver til organisasjoner og veldedighet, viser tall fra Fundraisingrapporten 2020.  Testamentariske gaver er donasjoner som skrives ned i et testament. Dette gis fra den delen av arven som du fritt kan fordele slik du ønsker. På den måten kan du fortsette å støtte en hjertesak.

­– Ved å gi en testamentarisk gave til UNICEF, etterlater du deg en gave som gir barn en lysere framtid.

bygger skoler av plast i elfenbenskysten

UNICEF gjør det umulige mulig – som å bygge barneskoler av resirkulert plastsøppel i Elfenbenskysten. Dermed kan tusenvis av barn gå en tryggere framtid i møte.

Elfenbenskysten, republikken sør for Sahara ved Guineabukta, var en gang et av de mest framgangsrike landene i Afrika. Uroligheter over tiår har gjort at republikken har gått fra å være en suksesshistorie, til å bli et land med store utfordringer. Mange barn får ikke gå på skole, og avfallshåndteringen er blitt et stort problem. Det gjør UNICEF noe med!

Foto: UNICEF
Foto: UNICEF – UN0452613

UNICEF FINNER LØSNINGER

– Vi har klart å finne en fantastisk løsning basert på to store problemer. Å bygge klasserom av plastavfall er et konkret eksempel på UNICEFs innovative tilnærming til store og komplekse problemer, forteller Marianne Myhrer Kristiansen, direktør for marked og kommunikasjon, i UNICEF Norge.

Prosjektet i Elfenbenskysten er ett av flere eksempler på UNICEFs arbeid.

Andre prosjekter har blitt realisert ved hjelp av testamentariske gaver. Ved å gi en del av din arv til UNICEF, hjelper du barn som trenger akutt hjelp og bidrar til at de barna som trenger det mest, kan få en bedre framtid. Selv en liten gave kan utgjøre en stor forskjell.

UNICEF SKAPER ARBEIDSPLASSER

Tiltaket i Elfenbenskysten gjør at det plukkes mengder av søppel. Plastsøppel er et av de aller største miljøproblemene vi har. Mange barn blir syke og får diaré på grunn av forurenset drikkevann og mat. Malariamygg formerer seg i plastsøppel og forårsaker mye sykdom. Bare i republikken er hele 60 prosent av tilfellene av malaria og diaré knyttet til nettopp forsøpling.

Det er lokale kvinner som har fått ansvaret for innsamlingen av søppelet.

– Dermed har kvinnene et trygt og stabilt arbeid, som igjen kan sikre framtiden for dem og deres familier. Dette skaper bærekraftige og varige endringer for et helt samfunn, sier Kristiansen.

Foto: UNICEF - UNI278735

DET NYTTER

UNICEF har inngått et samarbeid med det colombianske selskapet Conseptos Plasticos som bruker resirkulert plastsøppel til å lage byggeklossene. I dag lages materialet på en fabrikk i Elfenbenskysten. Samarbeidet vil fortsette, fordi UNICEF har som mål å bygge flere skoler, forteller Kristiansen.

– Sammen med myndighetene i Elfenbenskysten har vi satt oss et mål om å bygge minst 3000 nye klasserom i året, fram til 2025.

Med dette gir UNICEF barn en tryggere framtid. Med utdannelse er det lettere å få seg jobb og inntekt. På den måten er skolebarna selv bedre rustet til å ta vare på egne barn når den dagen kommer. Barn med mødre med utdanning har 50 prosent større sjanse for å overleve.

POSITIV EFFEKT

Det å bygge skoler alene er ikke nok til å sikre at barn får en god utdanning, sier Kristiansen.

– Det krever også skolemateriell, opplæring av lærere og engasjement av foreldre. UNICEF jobber med å sikre alt dette, og vi ser allerede den positive effekten av at flere kvinner er i arbeid, og enda flere barn får gå på skole, sier hun - og legger til:

– I UNICEF har vi en ambisjon om å nå hvert barn i tide. Dette prosjektet har vist oss at selv de mest håpløse situasjoner har løsninger. Det gir håp for framtiden.

Foto: UNICEF –

GI TIL DIN HJERTESAK

Det er mange måter å støtte UNICEF på. Ønsker du å gi noe til din hjertesak, så må du skrive et eget testament.

Gir du en testamentarisk gave til UNICEF, gir du en del av din arv til framtidige generasjoner. Du bidrar til at barn får utdannelse, mat, vaksiner og en trygg oppvekst. Selv en liten gave kan utgjøre en stor forskjell.

Dette bidrar testamentariske gaver til

Selv små bidrag via testamentariske gaver kan bidra til at barn over hele verden får en bedre oppvekst og fremtid. En testamentarisk gave til UNICEF kan for eksempel bidra til:

  • For 10 000 kr kan UNICEF gi vaksine mot stivkrampe til 7500 barn, den rimeligste og mest effektive måten å forhindre at barn dør av stivkrampe.
  • For 50 000 kr kan UNICEF gi ett års skolegang for hele 19 barn.
  • For 180 000 kr kan UNICEF sørge for rent vann til 9000 barn.
  • For 500 000 kr kan UNICEF opprette en fullt møblert skole med grønt konsept – med solcellepaneler, beplantning, tilgang på rent vann, utdanning og støtte til lærere.

VI TILBYR GRATIS ADVOKATBISTAND

Skulle du velge å gi en del av din arv til UNICEF vil vi dekke advokatbistand og hjelp til å sette opp ditt testamente. Tonje Liavaag i Dalan advokatfirma er vår samarbeidspartner.

SIKRE DINE NÆRMESTE MED ET DIGITALT TESTAMENT

I samarbeid med Justify, tilbyr UNICEF gratis* opprettelse av digitalt testament. Hos Justify kan du raskt og enkelt opprette et digitalt testament, som kvalitetssikres av advokat før signering.

Du vil få tilgang til dine dokumenter digitalt, samtidig som det lagres trygt hos Justify.

* Tilbudet forutsetter at UNICEF blir tilgodesett i testamentet.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvorfor skal jeg skrive et testament?

Hvis du ikke har skrevet et testament, men har familie eller slektninger, vil hele din arv fordeles i henhold til arvelovens regler (se vår brosjyre for en oversikt over arvetavlen). Dersom du ikke har arvinger i henhold til loven, vil dine midler gå til staten. Ønsker du å gi en gave til andre enn de som er definert som dine arvinger i arveloven, må du skrive et testament.


Kan jeg skrive et testament selv?

Ja, alle myndige personer kan skrive sitt eget testament. Er du i tvil kan du ta kontakt med en advokat eller få hjelp av vår advokatforbindelse til å skrive et testament. Hvis du vil opprette et testament der UNICEF tilgodesees i testamentet, tilbyr UNICEF å dekke kostnadene til advokathjelp.


Kan UNICEF hjelpe meg med å skrive testament?

Vi hjelper deg gjerne! Send en e-post til Karianne Abrahamsson for en uforpliktende samtale. Selv om det er fullt mulig å opprette et testament selv, vil vi anbefale å oppsøke en advokat med arv og familierett som spesialfelt til dette formålet. UNICEF kan sette deg i kontakt med vår advokat Tonje Liavaag, som er spesialist på arverett hos Dalan advokatfirma. Hun gir gratis bistand i oppsett av ditt testament mot at UNICEF tilgodesees i testamentet. Ønsker du allikevel å opprette testament på egenhånd, finner du en testamentmal, med de viktigste reglene man må huske på, i vår arvebrosjyre.


Kan jeg endre eller skrive nytt testament?

Dersom du allerede har et testament som du ønsker å gjøre endringer på, er det tryggest å opprette et helt nytt testament. Dette for å unngå mulige misforståelser. Ved opprettelse av et nytt testament som skal erstatte et tidligere testament, er det viktig at du skriver «med dette tilbakekaller jeg tidligere testament av (dato)» i det nye testamentet. Er du usikker på datoen på det tidligere testamentet, kan du bare skrive at du «tilbakekaller alle tidligere testamenter».


Kan jeg gi til et spesielt formål?

Ønsker du at din testamentariske gave skal gå til et spesifikt formål eller et spesielt land kan dette presiseres i ditt testament. Vi ber deg formulere det som et ønske, og ikke en betingelse. Tiden det tar fra et testament opprettes til UNICEF mottar gaven er ofte lang, og situasjonsbildet og behov for bistand endrer seg stadig. Velger du å gi en gave uten å spesifisere formål, gir du UNICEF en unik mulighet til å bruke din gave der behovet er størst, og når kriser, konflikt og naturkatastrofer oppstår. 


Kan jeg testamentere bort deler av arven?

Du står fritt til å velge hvor stor (eller liten) del av arven du ønsker å gi til UNICEF. Hver eneste gave er høyst velkommen, og med på å bidra til at barn får en tryggere fremtid.


Hvordan bør jeg oppbevare testamentet?

Testamentet bør oppbevares trygt. Originalen bør oppbevares hos tingretten der du bor (i Oslo kan testamentet oppbevares hos Oslo Byfogdembete). Dersom du testamenterer til en humanitær organisasjon, som UNICEF, er det lurt å si ifra til organisasjonen. I tillegg kan det ofte være en fordel at noen som står deg nær også har en kopi av testamentet ditt.


Hva er en testamentfullbyrder?

En testamentfullbyrder er ansvarlig for det praktiske arbeidet i et arveoppgjør. Hovedoppgaven er å sørge for at det du etterlater deg blir tatt hånd om på en ordentlig måte, og at arven fordeles i tråd med ditt testament.


Hvem kan være testamentfullbyrder?

Du som skriver et testament har selv mulighet til å bestemme hvem som skal være din testamentfullbyrder. Dette kan for eksempel være en advokat, en av arvingene eller en annen person du stoler på. Du kan også overlate til arvingene å bestemme hvem som skal være testamentsfullbyrder. Dersom UNICEF er en av dine hovedarvinger, kan vi også ta ansvar for denne oppgaven.


Karianne Abrahamsson, kontaktperson i UNICEF for arv og testamentariske gaver

Karianne Abrahamsson
Rådgiver for arv i UNICEF
Mobil: 926 63 381
E-post: [email protected]

Forside av UNICEFs arvebrosjyre

I vår brosjyre kan du lese mer om arv, testament og testamentariske gaver.

Last ned brosjyre