Samarbeidspartnere

VÅRE PARTNERE OG DERES GLOBALE ANSVAR

Bedrifter og organisasjoner er avgjørende for å skape den fremtiden vi ønsker for barn og samfunn verden over.

Som UNICEF-partner spiller du på lag med verdens største organisasjon for barn. Vår globale tilstedeværelse, FN-tilknytning og sterke posisjon gir oss evnen til å skape varig forbedring for barn – men det er våre partnere som tilfører kraften som må til for å oppnå fremtidens virkelige resultater.

Våre samarbeidspartnere drar fordel av UNICEFs sterke merkevare og posisjon som verdens ledende humanitære organisasjon for barn.

SIGNATURPARTNERE

Våre signaturpartnere utmerker seg ved å score høyt innen omdømme. De har engasjerte medarbeidere som er stolte av arbeidsplassen sin. Det gjør inntrykk å oppleve hvordan barns liv endres dramatisk fordi vi engasjerer oss. Bedrifter og organisasjoner som tar et globalt ansvar gjennom UNICEF får oppleve forskjellen med egne øyne.

NORWEGIAN

Signaturpartner Norwegian

– Å ta samfunnsansvar er god bedriftsøkonomi, mener Norwegian-sjef Bjørn Kjos. Han synes bedrifter med fordel kan vise sine kunder at de bryr seg, og tror kundene i økt grad forventer at næringslivet tar ansvar.

TELENOR

Signaturpartner Telenor

Telenor Group og UNICEF har signert en global partneravtale, og skal sammen gjøre en kraftinnsats for barns utvikling. Den femårige avtalen omfatter både økonomisk støtte, samt utvikling av mobilteknologiløsninger som fremmer barns rettigheter.

KIWI

Signaturpartner KIWI

I rundt 10 år har KIWI vært signaturpartner til UNICEF. Resultatet er 20 skoler og én førskole som sikrer utdanningsmuligheter for 6 500 barn i Androy-regionen sør på Madagaskar.

Gjennom sin støtte til et nytt prosjekt på Madagaskar bidrar KIWI nå til å sikre alle barn tilgang på rent vann.

HYDRO

Fokus på utdanning og kompetanseutvikling er kjernen i Hydros strategi for samfunnsansvar. Dette samsvarer med flere av UNICEFs satsingsområder.

Samarbeidet har som mål å støtte UNICEFs arbeid med utdanning og kompetanseutvikling for barn og unge i land der Hydro er til stede.

DNB

Signaturpartner DNB

Vår partner, DNB, vil at alle barn skal ha mulighet til utdanning.

Derfor valgte de å støtte UNICEFs utdanningsprosjekter, og bidrar dermed til at flere barn får den undervisningen de trenger.

NHH AID

Signaturpartner NHH Aid

NHH Aid er det humanitære underutvalget i studentforeningen ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Bistandsløp, vaffelsalg, auksjon og bøsseinnsamling er noen av aktivitetene NHH Aid bruker for å samle inn over 1 million kroner årlig til å bedre utdanningssituasjonen i Malawi.

GLOBALE PARTNERE

Globale partnere er store internasjonale selskaper/organisasjoner, som har innsamlingsaktiviteter i flere land og bidrar med betydelige midler til UNICEFs arbeid over flere år.

UNICEFs globale partnere

UNICEF-PARTNERE

Våre partnere er aktive pådrivere i arbeidet for å gjøre verden til et bedre sted å vokse opp.

UNICEF-STØTTESPILLERE

UNICEF-støttespillere