Bedrift

Vil du bli bedriftspartner?

I UNICEF jobber vi tett med våre partnere for en bærekraftig utvikling. UNICEF tilbyr din bedrift en unik mulighet til å samarbeide med verdens ledende hjelpeorganisasjon for barn. I tråd med bedriftens interesser og kjernevirksomhet, samarbeider vi om aktiviteter og prosjekter som skaper verdier for samfunnet og bedriften.

UNICEF sitt livsviktige arbeid hadde ikke vært mulig uten støtten fra private partnere og næringsliv.

Velg samarbeidsformen som passer din bedrift

Som UNICEF-partner spiller du på lag med verdens største organisasjon for barn

Vår globale tilstedeværelse, FN-tilknytning og sterke posisjon gir oss evnen til å skape varig forbedring for barn – men det er våre partnere som tilfører kraften som må til for å oppnå fremtidens virkelige resultater.

LA OSS JOBBE SAMMEN FOR Å OPPNÅ BÆREKRAFTSMÅLENE!

Vi utvikler partnerskap i samarbeid med bedriften og skreddersyr sammen et partnerskap som passer for din bedrift.

Ved å jobbe sammen kan vi oppnå unike resultater innen bærekraft og samfunnsansvar, og sikre framtiden for verdens barn.

Gode partnerskap er den beste strategien, ikke bare for å oppnå bærekraftmålene, men også ha en positiv innvirkning, både for næringslivet og verden vi og barna lever i. UNICEFs tilknytning til FN gjør oss til en naturlig tilrettelegger når det kommer til å bringe forskjellige aktører sammen for å oppnå bærekraftmålene. Sammen kan vi finne de mest bærekraftige samarbeidsområdene for UNICEF og din bedrift.

Slik bruker vi pengene

71% til formålet

26% til inntektsgivende arbeid

3% til administrasjon

Vi er en uavhengig organisasjon i FN, og mottar ingen midler fra FN. Alle våre innsamlede midler kommer fra privatpersoner, bedrifter og myndigheter. UNICEF Norge er medlem i innsamlingskontrollen.

Les mer om vår pengefordeling her.