Bærekraftsmål Liv under vann

bærekraftsmål 14: liv under vann

Bilde av hvalfinne som treffer over vannkanten.

For å oppnå mål 14 har statene blant annet blitt enige om å:

Minske forurensningen i havet før 2025 (mye av forurensningen kommer fra aktiviteter på land).

Sette i gang tiltak som hindrer overfisking, ulovlig fisking og andre handlinger som kan ødelegge for livet under vann.

Gi fordeler til fattige land som bruker havet og ressursene i havet bærekraftig.

les og snakk om det

Den største delen av forurensningen av havet kommer fra mennesker på land. Hvert år havner over 6,4 millioner tonn søppel i verdens hav. Mesteparten av dette er plast. Plasten blir til mange milliarder små biter som fisk og fugl tror er mat. Det er også viktig å ta godt vare på havene fordi det er temperaturen, strømningene og livet i dem som gjør at mennesker kan leve på jorda.

DISKUTÉR: Hva finner vi i havet som er viktig for oss? Hvorfor er det viktig å beskytte havet? Hva kan du gjøre? Hvilke barnerettigheter er viktige for dette bærekraftsmålet?

Les mer om bærekraftsmål 14 her. (fn.no)