Bærekraftsmål Klimaendringene

Bærekraftsmål 13: stoppe klimaendringene

Bilde av havølge som treffer en gågate, folk løper vekk.

For å oppnå mål 13 har statene blant annet blitt enige om å:

Sikre at folk er forberedt og rustet mot farer i forbindelse med klimaendringene og naturkatastrofer.

Alle regjeringer har tiltak mot klimaendringer i sine planer.

les og snakk om det

Klimaendringene skjer fordi det blir varmere på jorden. Temperaturen stiger fordi menneskene slipper ut for mye klimagass i atmosfæren. Klimaendringene er en utfordring for hele verden. Det betyr at de skjer på tvers av landegrenser. Derfor må alle land jobbe sammen for å stoppe klimaendringene. Klimaendringene går hardest ut over de fattige landene.

Landene i FN samarbeider for å bremse klimaendringene. FNs klimapanel, IPCC, lager rapporter hvor de samler kunnskap og forskning som finnes om klimaendringene. Den sjette hovedrapporten viser tydeligere enn tidligere rapporter at mer ekstremvær som styrtregn, tørke, hete og orkaner kommer av menneskers klimagassutslipp. For første gang var FNs klimapanel helt sikre på at klimaendringene er menneskeskapte. Det skal mye til å holde temperaturøkningen under 1,5 grader, men vi kan fremdeles unngå de mest alvorlige klimaendringene.

FN har klimatoppmøter der over 190 land møtes for å finne løsninger på verdens klimaproblemer. Møtene heter "Conference of the Parties" og forkortes COP. I 2024 arrangeres det 29. møtet, COP29, i Baku, Aserbajdsjan.

UNICEF-ambassadør Penelope Lea var på klimatoppmøtet, COP25, i Madrid i 2019 som femtenåring. Her er en oppfordring fra henne.

DISKUTÉR: Hvorfor er det viktig for barn og unge at klimaendringene blir stoppet? Hva kan du gjøre? Hvilke barnerettigheter er viktige for dette bærekraftsmålet?

Her kan du lese mer om klimaendringene og bærekraftsmål 13:

Fagtekst om klimaendringene og barnerettighetene.

Mer om bærekraftsmål 13 her. (fn.no)