Bærekraftsmål Anstendig arbeid

bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Bilde av kvinne som jobber på en byggeplass.

For å oppnå mål 8 har statene blant annet blitt enige om å:

Skape muligheter for aktiviteter som gir trygge og gode arbeidsplasser.

Sikre at naturressursene blir beskyttet.

Fremme trygge arbeidsmiljøer for alle.

Minske antall ungdommer som ikke har jobb.

Stoppe tvangsarbeid og barnearbeid.

Sørge for flere arbeidsplasser for unge mennesker.

les og snakk om det

Alle land skal ha jobbmuligheter som gir nok lønn til å kunne ta vare på seg selv og familien sin. I mange land er det stor forskjell på rike og fattige. Derfor er det viktig at statene sørger for at alle får mulighet til å jobbe og en jevnere fordeling av godene.

DISKUTÉR: Hvorfor er det viktig at mennesker har arbeid? Hva kan gjøre det vanskelig for folk å finne gode jobber? Hva kan gjøre det lettere for dem? Hvilke barnerettigheter er viktige for dette bærekraftsmålet?

Les mer om bærekraftsmål 8 her. (fn.no)