Bærekraftsmål Likestilling mellom kjønnene

Bærekraftsmål 5: likestilling mellom kjønnene

Bilde av kvinne i vernehjelm på en byggeplass.

For å oppnå mål 5 har statene blant annet blitt enige om å:

Stoppe all form for diskriminering av kvinner og jenter i hele verden.

Stoppe all form for vold mot kvinner og jenter, inkludert menneskehandel og andre former for utnytting av kvinner og jenter.


Stoppe alle tradisjoner som ødelegger og svekker kvinner og jenters helse.

Sette pris på det arbeidet kvinner gjør hjemme. Oppmuntre kvinner og jenter til å kreve sin rett til å bli hørt og delta i politiske, økonomiske og offentlige sammenhenger.

Beskytte kvinners rettigheter til seksuell og reproduktiv helse.

Sørge for lover og regler som sikrer likestilling mellom kjønnene.

les og snakk om det

Jenter og gutter, kvinner og menn, har de samme rettighetene. Likevel er det flere kvinner enn menn i verden som er fattige og flere jenter enn gutter som ikke går på skolen. Det er også færre kvinner som er ledere i samfunnet.

DISKUTÉR: Hvorfor er det viktig at gutter og jenter har like muligheter? Hvilke barnerettigheter er viktige for dette bærekraftsmålet?

oppgave

Spør alle i klassen eller på trinnet hva hobbyen deres er. Skriv ned svarene sortert på jenter og gutter. Lag en presentasjon av svarene, for eksempel et diagram, som du viser fram for klassen din. Er det noen hobbyer som er mer typisk for jenter eller gutter? Se om du finnen noen svar som skiller seg ut. Er det stor forskjell på jenter og gutter og i tilfelle hvorfor?

Les mer om bærekraftsmål 5 her. (fn.no)