Bærekraftsmål Innovasjon og infrastruktur

Bærekraftsmål 9: innovasjon og infrastruktur

Bilde av gutt som leker i et repstativ.

For å oppnå mål 9 har statene blant annet blitt enige om å:

Bygge gode, sterke infrastrukturer.

Støtte utviklingen av små bedrifter.

Sikre at bedrifter drives bærekraftig og ikke skader miljøet.

Støtte forskning, blant annet for å utvikle ny og bedre teknologi.

Sikre at alle har tilgang til internett og ny teknologi, særlig dem i de minst utviklede landene.

les og snakk om det

Bedrifter har ansvar for å ta vare på miljøet vårt og lage sunne produkter som ikke skader menneskene eller jordkloden. De har, sammen med regjeringen, ansvar for økonomisk vekst og bærekraftig utvikling.

Infrastruktur er et fellesord for alt som får et samfunn til å fungere godt, som for eksempel veier, strøm, internett, vannsystemer og søppelanlegg.

Innovasjon er å skape noe nytt og tenke på nye måter.

DISKUTÉR: Tror du regjeringen og bedriftsledere kan gjøre mer for miljøet og de som jobber for dem? Hvilke barnerettigheter er viktige for dette bærekraftsmålet?

Les mer om bærekraftsmål 9 her. (fn.no)

oppgave

Finnes det noen veier som er farlige for barn å gå eller sykle på der du bor? Er det noen steder hvor veien er for smal, for dårlig opplyst eller mangle fortau? Skriv et brev til ordføreren i din kommune og fortell om dette. Foreslå en løsning på problemet! Legg gjerne ved et bilde.