Bærekraftsmål Fred og rettferdighet

Bærekraftsmål 16: fred og rettferdighet

Bilde av hand med hjerter tegnet med tusj.

For å oppnå mål 16 har statene blant annet blitt enige om å:

Minske alle former for vold og dødsfall i forbindelse med vold.

Stoppe utnytting, mishandling og torturering av barn.

Passe på at alle har lik tilgang til et godt rettsystem.

Bekjempe alle former for kriminalitet og korrupsjon.

Sikre at innbyggernes meninger blir hørt når myndighetene skal ta avgjørelser.

Høre barns mening før lover som kommer til å påvirke barn blir vedtatt.

Sørge for at alle barn får en fødselsattest med navnet og fødselsdagen på.

Styrke arbeidet mot vold, terrorisme og kriminalitet.


les og snakk om det

Uten fred og rettferdighet er det umulig å skape en bærekraftig utvikling. Derfor er dette et viktig mål. Det handler om å skape et fredelig samfunn som tar vare på alle.

Når et land er i krig, påvirker det alle menneskene i landet. Det blir vanskelig å få tilgang til offentlige tjenester, som for eksempel å gå på skole eller få hjelp hvis man blir syk eller skadet.

Det er viktig at alle har tilgang til informasjon. Da kan man følge med på alt som skjer, og få mulighet til å gjøre noe med kriminalitet og brudd på menneskerettigheter.

DISKUTÉR: Hvorfor er det viktig at barn og unge føler seg trygge? Hva kan du gjøre for at alle rundt deg skal føle seg trygge? Hva kan vi gjøre for at verden skal bli en fredeligere plass å bo i? Hvilke barnerettigheter er viktige for dette bærekraftsmålet?

Les mer om bærekraftsmål 16 her. (fn.no)