Bærekraftsmål Ren energi

Bærekraftsmål 7: ren energi for alle

Bilde av vindmøller fra en bakketopp.

For å oppnå mål 7 har statene blant annet blitt enige om å:

Sikre tilgang til rimelig, pålitelig og bærekraftig energi for alle gjennom mer moderne teknologi.

Utvikle teknologi som bruker energien mer effektivt og hindrer sløsing.

Øke bruken av fornybar energi.

Jobbe sammen for å forske på flere måter å utvinne fornybar energi på.

les og snakk om det

Vi trenger energi til blant annet lys, varme og matlaging. Eksempler på fornybar energi er vannkraft, vindkraft og solkraft. Det er energi som ikke brukes opp. Derfor er fornybar energi bærekraftig. Norge er ett av landene i verden som bruker mest energi. Hvis alle mennesker i alle land skulle brukt like mye energi som oss, måtte vi hatt ressurser fra 2,7 jordkloder! Det er ikke bærekraftig, så dette må vi i Norge gjøre noe med.

DISKUTÉR: Hva er det du bruker hjemme eller på skolen som trenger elektrisitet? Hvorfor er det viktig at barn og unge har tilgang til elektrisitet? Hva kan vi i Norge gjøre for å bruke mindre energi? Hva kan du gjøre? Hvilke barnerettigheter er viktige for dette bærekraftsmålet?

Les mer om bærekraftsmål 7 her. (fn.no)