Bærekraftsmål Samarbeid for å nå målene

bærekraftsmål 17: samarbeid for å nå målene

Bilde av FNs generalforsamling.

For å oppnå mål 17 har statene blant annet blitt enige om å:

Hjelpe hverandre med å sikre at alle land når målene innen 2030. Målene skal være synlige i hvert lands planer, og hvert land avgjør hvilke saker som er viktigst hos dem.

Bruke penger og tid for å nå målene. I tillegg skal de rike landene støtte utviklingslandene i arbeidet med å nå målene.


Fokusere på åpenhet i forbindelse med bruk av penger, gi utviklingslandene gode låneavtaler, dele kunnskap og gode løsninger, rettferdig handel, menneskerettigheter og likestilling.

les og snakk om det

For at alle land skal klare å nå bærekraftsmålene er det viktig med samarbeid. Myndighetene, bedriftene og alle innbyggerne må samarbeide i sitt eget land og med andre land.

DISKUTÉR: Hvilke barnerettigheter er viktige for dette bærekraftsmålet?

Les mer om bærekraftsmål 17 her. (fn.no)