Bærekraftsmål Bærekraftige byer

Bærekraftsmål 11: Bærekraftige byer og samfunn

Bilde av gruppe syklister ved siden av biltrafikk.

For å oppnå mål 11 har statene blant annet blitt enige om å:

Sikre at alle har mulighet for gode boliger og viktige tjenester som vann og elektrisitet.

Forbedre slumområdene.


Tilby en god, miljøvennlig transport for alle.

Gjøre byene mer miljøvennlige med blant annet renere luft og bedre behandling av søppel.

Sørge for at flere byer og bosettinger bruker ressursene godt og minsker og takler klimaendringer.

Gjøre byene mer motstandsdyktige mot katastrofer.

les og snakk om det

Våre byer og samfunn må være rene og trygge, med sikre hus og tilgang til vann og elektrisitet. Vi har også behov for parker til å leke i og trygge busser, trikker og t-baner som vi kan bruke.

Mer enn halvparten av alle mennesker i verden i dag bor i byer, og mange av disse menneskene bor i slumområder. De mangler et trygt sted å bo, tilgang til rent vann, toaletter og helsetilbud.

De vanligste utfordringene for byer er kamp mot for mye trafikk og luftforurensning, mangel på offentlig transport, for lite penger til offentlige tjenester og mangel på gode boliger.

DISKUTÉR: Hva du gjøre for at vi skal nå dette målet? Hvordan kan vi gjøre byene tryggere og bedre for barn og unge? Hvilke barnerettigheter er viktige for å nå dette bærekraftsmålet?

Les mer om bærekraftsmål 11 her. (fn.no)