Bærekraftsmål Utrydde Fattigdom

Bærekraftsmål 1: utrydde fattigdom

Bilde av ungt barn som blir holdt av en kvinne.

For å oppnå mål 1 har statene blant annet blitt enige om å...

Beskytte mennesker mot arbeidsledighet og gi alle tilgang til viktige tjenester som medisinsk behandling. Dette kalles sosial beskyttelse, og skal særlig beskytte og støtte de mest sårbare og fattige menneskene.

Sikre at fattige mennesker har lik tilgang som andre til arbeid, teknologi og tjenester som skole og helsehjelp, og mulighet til å starte bedrifter for å komme ut av fattigdommen.

Hjelpe fattige til å bli bedre beskyttet mot ekstremvær og liknende på grunn av klimaendringer.
les og snakk om det

Ofte måler vi fattigdom etter inntekt. Vi sier at ekstremt fattige er de som må leve for 1,9 amerikanske dollar om dagen. En annen måte å måle fattigdom på, er å se på sosiale forhold som hvor mange som går på skole, hvor mange barn som dør før de fyller fem år og hvor mange som har elektrisitet, gode toalettforhold, sunn mat og tilgang til rent drikkevann.

Før Covid 19 kom, gikk fattigdommen ned i mange land. På ca 25 år regner vi at andelen fattige i verden sank fra nesten 40 prosent til under 10 prosent. På grunn av Covid 19 er det flere fattige i verden nå enn for noen få år siden. Det kan være større forskjeller på fattige og rike som bor i samme land enn mellom fattige og rike land i verden.

DISKUTÉR: Hvordan kan verden snu denne utviklingen? Hvilke barnerettigheter får mange barn i fattige familier ikke oppfylt?

Les mer om bærekraftsmål 1. (fn.no)