Bærekraftsmål Rent vann

Bærekraftsmål 6: rent vann og gode sanitærforhold

Bilde av to menn som pumper vann fra en vannpumpe.

For å oppnå mål 6 har statene blant annet blitt enige om å:

Sikre at alle har tilgang til rent vann.

Sikre at alle har tilgang til toaletter.

Gi alle opplæring i personlig hygiene (renslighet)

Sikre at alle har gode kloakksystemer.

Lære mennesker hvordan de kan hjelpe til med å holde vannet rent og kvitte seg med søppel på riktig måte.

Beskytte økosystemer som har med vann å gjøre, som blant annet fjell, skog, sumper, elver og innsjøer.

les og snakk om det

Mange millioner mennesker dør hvert år av sykdommer de får av å drikke skittent vann eller fordi de ikke har toaletter. De fleste av disse menneskene er barn.

Mange millioner mennesker har ikke tilgang til toalett og må gå på do ute.

Tusenvis av barn under fem år dør hvert år av diaré og andre sykdommer som kan forhindres av bedre hygiene og sanitære forhold.

Mange jenter må slutte på skolen når de får menstruasjon fordi skolen ikke har skikkelige toaletter.

Sanitæranlegg er systemer av rør. Noen leder vann til hus, og andre brukes til å kvitte seg med skittent vann, urin og avføring. Sanitæranlegg brukes ofte som et annet ord for kloakksystem.

Her finner du en forklaring på hva et økosystem er (nrk.no).

DISKUTÉR: Hva er det viktigste du bruker vann til? Hva skulle du gjort hvis du ikke hadde tilgang til vann slik du har i dag i Norge? Hva kan gjøres for at alle barn i hele verden har tilgang til rent vann? Hvilke barnerettigheter er viktige for dette bærekraftsmålet?

Les mer om bærekraftsmål 6 her. (fn.no)