Bærekraftsmål Mindre ulikhet

Bærekraftsmål 10: mindre ulikhet

Bilde av unge gutter som sanker på en søpleplass.

For å oppnå mål 10 har statene blant annet blitt enige om å:

Støtte mennesker som lever i fattigdom, og øke inntekten for de fattigste.


Sikre at ingen blir diskriminert på grunn av kjønn, funksjonsevne, rase, religion eller annet, men får delta i samfunnet og si sin mening.

Sørge for at lover og ordninger tar hensyn til behovene til sårbare grupper i et land og de som forlater landet sitt for å bo i et annet.

Ha en politikk som jevner ut forskjeller mellom folk.

Les og snakk om det

For å skape en bærekraftig utvikling som tar hensyn til miljø, økonomi og sosiale forhold, er det viktig å minske ulikhetene i landene og mellom alle land. Derfor burde alle land ha lover som beskytter menneskene mot diskriminering. Alle må bli inkludert i samfunnet.

Når mange mennesker i et land lever i fattigdom og blir urettferdig behandlet, kan det fort bli konflikter og uro i samfunnet. Hvis det ikke var så stor forskjell på rike og fattige, ville det vært større muligheter for et fredelig samfunn.

DISKUTÉR: Har du noen gang følt at du har blitt holdt utenfor? Har du opplevd urettferdighet? Hva føler du når du ser eller opplever urettferdighet? Hva kan vi gjøre for mer rettferdighet for alle? Hvilke barnerettigheter er viktige for dette bærekraftsmålet?

Les mer om bærekraftsmål 10 her. (fn.no)