Bærekraftsmål God helse

bærekraftsmål 3: god helse

Bilde av glad eldre mann som sitter på en steinsand.

For å oppnå mål 3 har statene blant annet blitt enige om å:

Minske antall mødre som dør under fødsel.Få slutt på dødsfall som kan unngås blant barn under fem år.


Stoppe epidemier som HIV/AIDS og andre sykdommer.


Lære mennesker om hvordan man kan forhindre misbruk av alkohol og narkotika.

Sørge for seksual- undervisning og informasjon om familieplanlegging.

Sikre at alle har tilgang til helsehjelp, medisiner og vaksiner.

Halvere antall mennesker som dør i trafikkulykker.


Redusere antall mennesker som dør av farlige kjemikalier og forurensning.

les og snakk om det

God helse er viktig for å ha det godt og fungere i jobben eller på skolen. Barn har rett til rent vann, sunn mat, helsetjenester, bolig og omsorg for å kunne overleve og utvikle seg. Mer enn 1 milliard barn mangler en eller flere av disse rettighetene. Fram til Covid 19 kom, sank barnedødeligheten i verden. Det betyr at det ble færre barn som døde før de fylte fem år. Dette tallet har økt under koronaen.

DISKUTÉR: Hva kan gjøres for at færre dør før de fyller fem år? Hva trenger barn og unge for å holde seg friske? Hvilke barnerettigheter er viktige for dette bærekraftsmålet?

oppgave

Hvilke matvaner har du og klassen din? Spiser dere nok sunn mat? Lag en spørreundersøkelse for klassen din og finn ut hvor ofte dere spiser frukt, grønnsaker og godteri. Lag en presentasjon av dette, for eksempel ved hjelp av et søylediagram og ta med informasjon om hvorfor det er viktig å spise mye frukt og grønnsaker.

Les mer om bærekraftsmål 3. (fn.no)