Historisk nedgang i barnedødelighet

Dette er vel og merke før den dramatiske krisen i Gaza eskalerte i oktober 2023.

Rapporten viser at flere barn enn noen gang før, vokser opp. Siden år 2000 har dødsfall for barn under 5 år blitt redusert med hele 51 prosent. Det er første gang FN har registrert færre enn 5 million barn som dør før de fyller 5 år.

I land som Kambodsja, Malawi, Mongolia og Rwanda er dødeligheten for barn under 5 år redusert med over 75 prosent siden 2000.

– Bak disse tallene ligger historier om jordmødre og dyktig helsepersonell som hjelper mødre med å føde trygt, helsearbeidere som vaksinerer og beskytter barn mot dødelige sykdommer, og lokale helsearbeidere som sikrer at barn får riktig helse- og ernæringshjelp, sier UNICEFs direktør Catherine Russell.

Til tross for fremgangen, har anslagsvis 4,9 millioner barn dødd før de fylte 5 år et sted i verden. Det er ett barn hvert 6. sekund i 2022, viser rapporten.

satsing på primærhelse

Rapporten peker på at økt satsing på primærhelsetjenester, inkludert barns helse og trivsel, gjør at flere lav- og mellominntektsland har hatt stor nedgang i antall barnedødsfall.

Men til tross for denne fremgangen, er det fortsatt en lang vei å gå for å få slutt på dødelighet blant barn og ungdom, viser rapporten.

I tillegg til de 4,9 millioner barna som døde før fylte 5 år i 2022 – der nesten halvparten var nyfødte – døde ytterligere 2,1 millioner barn og unge i alderen 5–24 år. De fleste av disse dødsfallene skjedde i Afrika sør for Sahara og Sør-Asia.

Barn som ammes
Til tross for framgangen, har rundt 4,9 millioner barn dødd før de fylte 5 år et sted i verden. Det er ett barn hvert 6. sekund i 2022, viser rapporten.
(Foto: UNICEF)

fødselshjelp og amming

De tragiske barnedødsfallene skyldes i hovedsak forhold som kan forebygges eller behandles, som for tidlig fødsel, komplikasjoner rundt fødselen, lungebetennelse, diaré og malaria.

For barn mellom en måned og 5 år er luftveisinfeksjoner, malaria og diaré de fremste dødsårsakene.

Mange liv kunne blitt reddet med bedre tilgang til god primærhelsetjeneste, inkludert vaksinasjoner, tilgang til dyktig helsepersonell ved fødsel, støtte til amming og behandling av barnedomsykdommer.

fortsatt dør altfor mange barn

– Selv om det har vært store fremskritt, opplever fortsatt millioner av familier den hjerteskjærende tragedien det er å miste et barn, ofte i de aller første dagene etter fødselen, sier WHO-direktør Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– Hvor et barn blir født, skal ikke avgjøre om det skal leve eller dø, sier han.

For å nå FN-målet om å få ned dødsraten blant barn under 5 år til 25 pr. 1000 fødsler innen 2030, må 59 land raskt investere i barnehelse, heter det i rapporten.

– Det er viktig å forbedre tilgangen til kvalitetshelsetjenester for hver kvinne og hvert barn, også i nødsituasjoner og i avsidesliggende områder, sier WHO-direktøren.

Det krever investeringer i utdanning, jobber og anstendige arbeidsforhold for helsearbeidere.

Lokale helsearbeidere spiller en avgjørende rolle for å nå barn og familier med livreddende helsetjenester som vaksinasjoner, testing, medisiner og ernæringsstøtte.

De bør integreres i primærhelsetjenestesystemer, få en rettferdig lønn, god opplæring og riktig utstyr for å kunne yte omsorg av høy kvalitet, påpeker rapporten.

jente vasker hender
29. februar 2024: María Cristina (2 år) vasker hender i landsbyen La Pistam Nebaj i Guatemala. Her har bare 56% av befolkningen tilgang til rent drikkevann. Derfor jobber UNICEF med EU-støtte for å gi sikre at flere får tilgang til trygt drikkevann og sanitærtjenester. (UNICEF/UNI535087/Willocq)
Publisert av Anne Nilsen tirsdag 12/03/2024 - 23:00