Verktøy for skolen

Den ene: Bli den ene. Logo

Verktøy for skolen

Plakater, råd og filmer med ungdommens ord. Pedagogisk opplegg om barns rettigheter, psykisk helse og globale spørsmål i tråd med læreplanene.

Logo Sammen og Aktiv med Mening

Undervisningsopplegg: SAM

Sammen og Aktiv med Mening (SAM) er et undervisningsopplegg om psykisk helse. Det gir elevene et verktøy for å ta vare på sin psykiske helse. Opplegget er inspirert av modellen ABC som opprinnelig ble utviklet av forskningsmiljøer i Australia og Danmark.

SAM er fleksibelt, men kan for eksempel gå over to dobbelttimer (økter) med noe hjemmearbeid. Sentralt står videosnutter som utgangspunkt for refleksjon, diskusjon og aktiviteter. SAM1, for mellomtrinnet, ble ferdigstilt våren 2022. SAM2, for ungdomstrinnet, ble ferdigstilt i januar 2023.

Plakat: Hvordan bli Den ene

Les om hvordan du kan være rollemodell for barn og unge som strever. Sseks trinn til hvordan du kan se, lytte, gi, forstå og sette grenser.

LAST NED SOM PDF

Last ned plakat i A3 (PDF)

Last ned plakat i A4 (PDF)

Plakat: Hvordan bli den ene