Kontakt oss om Den ene

Kontakt oss om Den ene

Direktør for barns rettigheter og bærekraft Kristin Oudmayer har ansvaret for UNICEF Norges fagavdeling som jobber for å styrke barns rettigheter i Norge. Hun er utdannet pedagog med fordypning i helsefremmende og forebyggende arbeid. Før hun begynte i UNICEF Norge i 2010, jobbet hun mange år i psykiatrien, med oppfølging av barn som pårørende som sin spesialitet. Oudmayer har i en årrekke holdt foredrag og skrevet om barns rettigheter, mobbing og psykisk helse. Hun har skrevet flere bøker om mobbing og har hatt ansvaret for Den ene siden 2010.

Kristin Oudmayer

Direktør
Barns rettigheter og bærekraft

[email protected]