Om Den ene

Den ene – én som bryr seg kan være nok. Logo

Hva handler Den ene om?

Alle har en psykisk helse, noen har en psykisk uhelse. Én som bryr seg kan være nok. Den Ene for hverandre – psyktung er et lavterskeltilbud som skal bidra til at alle som er i kontakt med barn og unge, blir trygge på at de kan gjøre en forskjell i barns liv – særlig for dem som strever.

Psykisk helse er en av UNICEF Norges satsningsområder. Forskning viser at risiko og beskyttende faktorer hjemme, på skolen og i samfunnet kan forme barn og unges psykiske helseutfall. Psykiske helseplager blant barn og unge i Norge er høy sammenlignet med andre skandinaviske land, og mange unge i dag diagnostiseres med alvorlige diagnoser.

Kvinne og gutt på husker

Barn og Unge som strever

Barn og unge strever av ulike årsaker, og ofte uten at dem rundt virker til å vite om det eller bry seg. Det kan være fordi vi er redde for å blande «for mye», eller fordi vi rett og slett ikke vet hvor lite som skal til for å utgjøre en forskjell.

Sannheten er at mange av oss ser og iblant kjenner på en urolig magefølelse når vi møter blikket til det stille barnet som alltid går alene til skolen, eller urokråka som alltid finner på noe sprell for å få oppmerksomhet. Vi registrerer det, men trekker likevel på skuldrene og tenker at det ikke er noe vi kan gjøre. Kanskje er vi redde for å blande oss for mye, eller vi vet ikke helt hvor lite som skal til for å utgjøre en forskjell.

Vårt mål

«Å inspirere til å handle på eget initiativ og bli den personen som utgjør en forandring i et barns liv.»

UNICEF Norge ønsker å rette oppmerksomheten mot at det i altfor stor grad fokuseres på håndtere symptomer i stedet for å utvikle oppvekstmiljøer som fremmer velvære og forhindrer psykisk uhelse i utgangspunktet. Med Den Ene for hverandre – psyktung vil UNICEF Norge, sammen med barn og unge, skape en trygg plattform som gjør oss bedre rustet til å se, lytte og forstå dem som strever. Vi ønsker at barn, voksne og alle som er i kontakt med barn blir trygge på at de kan gjøre noe for barn uten at det blir sett på som å «blande seg».

Målet er å inspirere til å handle på eget initiativ og bli den personen som utgjør en forandring i et barns liv. Det kan være foreldre, voksne uten barn eller som har barn som har flyttet hjemmefra, besteforeldre, klassekamerater, onkler, tanter, fritidsledere, naboer, butikkansatte, bussjåfører, lagspillere, med flere.

mann bærer gutt på ryggen

Alle Barn er våre Barn

Det finnes mange organisasjoner, fagmiljøer, bedrifter og ressurspersoner som bidrar til en felles innsats for barn i Norge. For å bedre barns hverdag deler vi erfaringer, ideer og kunnskap. UNICEF Norge jobber for at barn får en trygg barndom å se tilbake på og en god fremtid å se frem tid. For at vi kan nå hvert barn i tide, har naturlig dialog med andre som også er opptatt av barns oppvekstmiljø. Alle barn er våre barn.