Råd

Slik blir du Den ene: gode råd

Les om hvordan du kan være rollemodell for barn og unge som strever. Her finner du seks trinn til hvordan se, lytte, gi, forstå og sette grenser.

Trinn 1

ikon øye

SE

Se og imøtekom barnet der barnet er. Det å bli lagt merke til og husket, kan oppleves verdifullt. Bruk barnets navn med respekt, og ha blikkontakt når dere snakker.

Trinn 2

ikon øre

Lytt

Lytt til det barnet forteller deg, og anerkjenn barnets opplevelse uten å avbryte eller korrigere.

Trinn 3

ikon ei hånd som gir ei plante

GI

Det å gi handler om å inkludere. Selv i konkurranseutsatte aktiviteter kan man se en styrke i alle.

Trinn 4

ikon hode

Forstå

Vis interesse og forståelse. Spør hvordan barnet har det. Lytt til svaret og tål det du hører.

Trinn 5

ikon kryss

Sett grenser

Vis omsorg gjennom omsorgsfull grensesetting. Barn blir ofte trygge når voksne er tydelige og trygge i sine beslutninger.

Trinn 6

ikon dukke

Vær en god rollemodell

Vær et raust og inkluderende forbilde som håndterer annerledeshet og uenighet. Barn speiler ofte voksnes oppførsel og fremtoning.

Plakat: Skriv ut og heng på veggen (pdf)