Bli Den Ene

Den ene: Bli den ene. Logo

UNICEF Norge håper at Den ene spesielt når frem til barn og unge som allerede før pandemien strevde med tøffe dager. Vi ønsker å modernisere, utvikle og etablere trygge og gode rammeverktøy (videoer, råd og veiledning på flere språk, med mer) som enkelt kan benyttes av flere sektorer, og som enkelt vil ruste alle som er i kontakt med barn og unge til å gjøre en forskjell i deres liv.

voksen og barn holder hendene

Råd

Les om hvordan være rollemodell for barn og unge som strever. Her finnes seks trinn til hvordan se, lytte, gi, forstå og sette grenser til dem som strever.

Verktøy i skolen

Trygge og nyttige verktøy som skal bidra til at gjør at flere blir bedre rustet til å se, lytte og imøtekomme dem som strever.