Bli Den Ene - Den Ene

Bli Den Ene

UNICEF Norge håper at Den Ene spesielt når frem til barn og unge som allerede før pandemien strevde med tøffe dager. Vi ønsker å modernisere, utvikle og etablere trygge og gode rammeverktøy (videoer, råd- og veiledning på flere språk, med flere) som enkelt kan benyttes av flere sektorer, og som enkelt vil ruste alle som er i kontakt med barn og unge til å gjøre en forskjell i deres liv.   


voksen og barn holder hendene

Råd

Les her om hvordan være rollemodell for barn og unge som strever. Her finnes seks trinn til hvordan se, lytte, gi, forstå og sette grenser til dem som strever. 


Verktøy i skolen

Her finnes trygge og nyttige verktøy som skal bidra til at gjør at flere blir bedre rustet til å se, lytte og imøtekomme dem som strever.

Finn ut mer

to jenter med sykkel

Om Den Ene

to jenter ser på mobiltelefonen i parken

Videoer

mann og gutt sitter på veien og snakker

Hvorfor Psykisk Helse