Den ene

UNICEF Norge ønsker å rette oppmerksomheten mot at det i altfor stor grad fokuseres på å håndtere symptomer i stedet for å utvikle oppvekstmiljøer for barn og unge som fremmer velvære og forhindrer psykisk uhelse i utgangspunktet. Den Ene skal inspirere til å handle på eget initiativ og bli den personen som utgjør en forandring i et barns liv. Det kan være foreldre, barn, ungdom, voksne uten barn eller som har barn som har flyttet hjemmefra, besteforeldre, klassekamerater, onkler, tanter, fritidsledere, naboer, butikkansatte, bussjåfører, lagspillere, med flere.

To jenter triller sykkel

Om den ene

Den Ene handler om å skape trygge rammer for hvordan imøtekomme barn og unge som strever. Sammen med barn og unge ønsker UNICEF Norge gjennom Den Ene, å skape en plattform som gjør oss bedre rustet til å se, lytte og forstå den som strever.

Videoer

https://www.youtube.com/watch?v=bHmaNRG2DW0&list=PLHKBbqndjtAJ3oUcnF-4NbniyIzPFZ6Ke&index=1

Alle barn fortjener å bli sett
og hørt av en voksen
(02:28)

https://www.youtube.com/watch?v=mzfhAKn33jU&list=PLHKBbqndjtAJ3oUcnF-4NbniyIzPFZ6Ke&index=3

Tor Steinar og Heidi
(06:13)

https://www.youtube.com/watch?v=dG9J5Ob2CC4&list=PLHKBbqndjtAJ3oUcnF-4NbniyIzPFZ6Ke&index=6

Harald Skoglund
(04:52)

To ungdommer på sofa snakker sammen

Psykisk helse

Forskning viser at risiko og beskyttende faktorer hjemme, på skolen og i samfunnet kan forme barn og unges psykiske helseutfall. Rapporten finner at psykiske helseplager blant barn og unge i Norge er høy sammenlignet med andre skandinaviske land, og at mange unge i dag diagnostiseres med alvorlige diagnoser.

Temaer

Kvinne klemmer barn

Bli Den Ene

UNICEF Norge ønsker med Den Ene å treffe bredden av barne- og ungdomsgrupper som strever i hverdagen ved å aktivisere barn og unge fra hele landet til å være den ene for hverandre. Sammen med barn og unge ønsker vi å presentere trygge og nyttige verktøy som gjør at flere blir bedre rustet til å stille barn og unge spørsmål som ingen egentlig ønsker svaret på, og at foreldre, venner, lagkamerater, trenere, besteforeldre og medmennesker settes i stand til å tåle og høre det barn strever med og vet at de må sette av tid til å lytte.