Psykisk helse

Den ene: Psykisk helse. Logo

Psykisk helse gjelder alle, og UNICEF Norge ønsker med Den Ene å tilby et trygt lavterskeltilbud som vil favne interessen til alle som er i kontakt med barn. Vi ønsker å skape stort engasjement for – samt forplikte myndigheter til – å gjøre de høyest nødvendige investeringene som må til i barn og unges helse, på tvers av alle sektorer. Med et spesielt fokus på forebygging, og informasjonsdeling til barn og unge med minoritetsbakgrunn.

mann og gutt sitter på veien og snakker

Hvorfor psykisk helse?

Hva er årsaken til at vi ser en økning i psykiske helseplager hos barn og unge, og hvem har ansvaret for det? Psykologspesialist Zemir Popovac forteller.