UNICEF på plass med nødhjelp i Afghanistan

Foreløpige og ubekreftede tall viser at minst 1.063 mennesker er drept og 1.643 såret etter jordskjelvet som rammet provinsen Paktia 22. juni. Av disse er minst 121 barn drept og 67 skadd, men antallet er ventet å stige.

Ifølge nyhetsbyråer skal 10.000 har mistet hjemmene sine. Det er Bermal-distriktet i Paktia-provinsen som er hardest rammet.

Et UNICEF-team på 14 var tidlig på plass i katastrofeområdet. UNICEF og samarbeidspartnere jobber nå på spreng med å få oversikt over skadene og behovet for hjelp.

UNICEF jobber sammen med andre FN-organisasjoner og myndighetene om det krevende hjelpearbeidet. Et kraftig regnvær, vind og jordskred har gjort redningsarbeidet vanskelig.

akutt behov for hjelp

Så langt har UNICEF fått inn 3.000 hygienepakker, 500 førstehjelpspakker, 980 pakker med vinterutstyr, 200 kjøkkensett for familier, 45 vannenheter, såpe, vannrensetabletter, varme klær, tepper, telt og presenninger. Dette brukes nå kontinuerlig.

Det er akutt behov for rent vann og sanitærutstyr for å hindre infeksjoner som diaré.

Barn og unge er spesielt sårbare i en katastrofe, og særlig de som har mistet eller kommet bort fra foreldrene sine. De kan bli utsatt for vold, seksuelt misbruk eller annen form for utnyttelse, og UNICEF tilbyr psykososial støtte til disse.

UNICEF er på plass i jordskjelvområdet med helse- og ernæringsteam og har fått inn sanitærutstyr, tepper, telt, varme klær, kjøkkensett og presenning. Medisiner og utstyr er på vei. @UN0660397 /UNICEF Afghanistan

mange har mistet alt

Familier forteller til UNICEF at de fortsatt prøver å redde ut skadde fra ruinene. Eldre i noen landsbyer er så fattige at de ikke har råd til å begrave sine døde. Uten tak over hodet får de heller ikke laget seg mat på et egnet sted. Folk har mistet husdyr og eiendeler.

- Husene som er ødelagt var hjem til flere enn bare en familie. I en landsby skal alle hus være ødelagt, forteller de.

UNICEF ber verden om umiddelbar hjelp for å sikre nødhjelp til området, spesielt til vann- og sanitærprogrammene og beskyttelsestiltak for barn. UNICEF vil også gi kontantutbetaling til hardt rammede familier.

Publisert av Anne Nilsen fredag 24/06/2022 - 08:34