UNICEFs Ungdomsråd

UNICEF Norge mener at barn og unge er eksperter i sine liv, og at de som bestemmer må slutte å voksengjette og heller begynne å lytte til barn og unge. Derfor har vi opprettet et eget Ungdomsråd!

ungdomsrådet skal:

👉 være forkjempere for barns rettigheter.

👉 gi innsikt, råd og innspill til hva barn og unge mener og bryr seg om.

👉 Bidra til å engasjere flere barn og unge for barns rettigheter.

Over 400 ungdommer fra hele landet søkte om plass i rådet. Av disse er 15 ungdommer valgt ut til å samarbeide med UNICEF Norge om å styrke barn og unges rettigheter. 

Her kan du bli kjent med ungdommene og følge med på arbeidet deres i tiden som kommer.

møt ungdomsrådet 👇

martine folkestad

15 år, Møre og Romsdal
Martine er opptatt av likestilling, kvinners rettigheter og klimaendringer. Hun mener det er helt nødvendig å samarbeide internasjonalt for å løse klimakrisen. 

Synne Strøm-Fladstad

17 år, Agder
Synne er opptatt av klima og klimaendringer, likestilling og psykisk helse blant barn og unge i verden.  

Anine Simensen Hermo

17 år, Vestland
Anine er opptatt av bedre integrering av flyktninger og at Norge skal gjøre en større jobb for å hjelpe andre land som ikke har samme ressurser med å gå gjennom et grønt skifte. 

Fredrik Elsebutangen

18 år, Viken
Fredrik er fra Viken. Han er opptatt av internasjonalt samarbeid og at klimakrisen skal løses på en ansvarlig måte der man også tar hensyn til økonomien.  

Ali Al-Sabbagh

14 år, Oslo
Ali er opptatt av fremtiden og hva fremtiden holder for unge og at alle skal få gode muligheter for å oppnå ønskene sine.  

Hakim Espeland Jabnouni

16 år, Aust-Agder
Hakim er opptatt av at unge mennesker skal bli tatt seriøst i saker som angår dem. 

Kaija Amundsen

17 år, Nordland
Kaija er opptatt av samiske rettigheter, opplæring, og diskriminering av minoritetsgrupper.  

Rana Asghari

14 år, Trøndelag
Rana er opptatt av mobbing, rasisme og mental helse for barn og unge.  

Mille Samrawit Hefte Flogeland

17 år, Vestfold
Mille er opptatt av rasisme og hvordan det påvirker barn og unges psykiske helse. Hun er også opptatt av barns rett til skolegang. 

Tobias Elander Vaaga-Dyrseth

14 år, Vestfold
Tobias er opptatt av å styrke retten til skole for alle kjønn i land som ikke tillater det. Han er også opptatt av å styrke ytringsfriheten blant alle, og styrke den sosiale og økonomiske hjelpen. 

Selma Håkonsen Aaraas

18 år, Viken
Selma er opptatt av klimakrisen og hvordan den kan løses, sikre en bærekraftig fremtid, mer psykisk helsehjelp og å redusere stigma rundt psykisk helse.  

Maria Eide

16 år, Rogaland
Maria er opptatt av utdanning, internasjonalt samarbeid og klima. 

Kala Johansen Drammeh

13 år, Oslo
Kala er opptatt av kvinnenes rettigheter, skolegang og unges muligheter til å si sin mening.  

Monica Aaseth

15 år, Innlandet
Monica er opptatt av klimaendringene og internasjonalt samarbeid, med barn og unge som fokus. 

Joel Nziza

18 år, Agder
Joel er opptatt av ungdomsmedvirkning, at barn får en tydelig stemme i samfunnet, rasisme og integrering. 

Foto: Joel Nziza

Vil du vite mer om UNICEF Norges Ungdomsråd? Sara Bondø er fagansvarlig for barn og unges medvirkning, og svarer gjerne på dine spørsmål.

Les mer om hva UNICEF jobber med