UNICEF får eget Ungdomsråd

- Hvis vi skal få treffsikre og nyttige endringer for barn må vi høre på dem det gjelder. Det er kun barn som er eksperter på å være barn, sier Sara Bondø, som skal lede Ungdomsrådet.

UNICEF Norge ønske om å jobbe tettere med barn og unge. Derfor oppretter vi Ungdomsrådet – et råd som skal legge til rette for at barn og unge blir hørt i saker som angår deres liv. Rådet skal bestå av barn og unge mellom 13 – 18 år fra hele landet, og nå er søknadsprosessen i gang.

- Barna som blir valgt vil møte en fantastisk gjeng med engasjerte UNICEF-ansatte, som er veldig klare for å begynne å samarbeide tettere med barn og unge. De vil få delta på spennende samlinger, og lære alt om barns rettigheter. Det er rett og slett en helt unik mulighet til å være med å endre verden, forteller Bondø.

En brobygger mellom barn og næringslivet

I tillegg til å påvirke UNICEF Norges arbeid for barn og unge, skal Ungdomsrådet også komme med innspill og råd til Norges aller største bedrifter: Equinor, Hydro og Yara. Rådet vil få en unik mulighet til å gi næringslivet økt kunnskap om hvordan det grønne skiftet påvirker barn og unge.

- Ved å åpne opp for innspill fra det nye Ungdomsrådet viser både Equinor, Norsk Hydro og Yara at de ønsker å ta barns meninger på alvor. Dette er et viktig steg for et rettferdig grønt skifte, sier Skage Steinssom Lem, som jobber med næringsliv og barns rettigheter i UNICEF Norge.

LEDER UNGDOMSRÅDET: Skage Steinsson Lem og Sara Bondø gleder seg til å jobbe med Ungdomsrådet.

Ungdomsrådet skal bli en brobygger mellom barn og næringslivet. Målet er at de sammen skal komme frem til gode og bærekraftige løsninger for fremtiden.

- Næringslivet har en sentral rolle i det grønne skiftet, og alle disse tre aktørene har allerede et stort fokus på omstillingen. Det er viktig at dette blir gjort i samråd med barn og unge - for det er tross alt de som skal vokse opp og leve med konsekvensene av endringene som gjøres i dag, mener Lem.

Som ekspertrådgiver i Ungdomsrådet vil medlemmene få en unik sjanse til å påvirke de tre største bedriftene i Norge til å ta barn og unges meninger på alvor.

- Barn og unge har så mye å komme med, og vi i UNICEF må tilrettelegge for at deres stemme bli hørt. Vi trenger barn og unge. De sitter på svar som vi voksne ikke har, avslutter Sara Bondø.


Hvorfor bli med i Ungdomsrådet?

Som ekspertrådgiver får du være med å tale barn og unges sak til de som styrer i Norge og andre land. Du vil være en viktig forkjemper for barns rettigheter, og gi voksne innsikt i saker som opptar barn og unge.

Siden det er første gang UNICEF Norge oppretter et slikt råd, vil du vil ha en sentral rolle i å bygge rådet sammen med oss og de andre medlemmene.

Kanskje er det nettopp deg vi ser etter?

Send inn din søknad innen: 15.juni

Vil du bli en del av UNICEFs Ungdomsråd?

Publisert av Anne-Mali Thyrum onsdag 25/05/2022 - 11:31