Fakta om UNICEF

Fakta om UNICEF

UNICEF er verdens største hjelpeorganisasjon for barn. UNICEF ble startet av FN i 1946 for å gi nødhjelp til barna i Europa etter 2. verdenskrig. Forkortelsen stod for "United Nations International Children's Emergency Fund".

UNICEF er FNs barnefond

Nødhjelpsarbeidet i Europa ble avsluttet på begynnelsen av 1950-tallet. Da ble det bestemt at UNICEF skulle hjelpe barn i hele verden. Navnet ble forandret til FNs barnefond, men forkortelsen UNICEF ble beholdt. Det er regjeringene i FNs medlemsland som har bedt UNICEF å jobbe for barnerettighetene og hjelpe dem med å oppfylle dem.

Bilde av mange barn i svart-hvitt som drikker fra kopper.
UNICEF ble startet for å hjelpe barn i Europa etter andre verdenskrig. Mange barn fikk melk fra UNICEF. Derfor kalte de UNICEF for "Melkemannen for verdens barn".

UNICEF jobber for barnerettighetene, ved for eksempel å: 

Jobbe for at myndigheter skal følge FNs barnekonvensjon og ta hensyn til barns meninger.

Sørge for at barn har voksne som beskytter dem.

Vaksinere millioner av barn mot farlige sykdommer.

Skaffe rent vann; bore brønner, levere vanntanker og dele ut vannrensingstabletter.

Gi nyfødte en god start på livet med riktig mat og hjelp fra helsepersonell.

Jobbe for at alle barn skal få gå på gode, barnevennlige, skoler.

Bekjempe barnearbeid, menneskehandel og bruk av barnesoldater.

Hjelpe HIV-smittede barn og unge, og lære unge hvordan de kan beskytte seg.

Gi nødhjelp som klær, mat, vann og et sted å bo i krig og ved naturkatastrofer.

UNICEF er avhengig av frivillige gaver

UNICEF får ingen penger fra FN og er helt avhengig av frivillige gaver fra regjeringer, bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. UNICEF Norge er er en av over 30 nasjonalkomiteer i rike land som samler inn penger til UNICEFs arbeid og forteller om dette arbeidet. Vi arbeider også for at barn i Norge skal få rettighetene sine oppfylt. Alle som hjelper UNICEF å hjelpe, er med på å forandre verden!

Les mer om UNICEFs arbeid her