Covid 19 - Skjev fordeling av vaksiner

Gi vaksiner til de som fortsatt ikke har fått

Da covid-19-vaksinene kom på markedet, sikret rike land seg store mengder til egen befolkning. Mange land skaffet seg tre ganger flere doser enn de trengte. På sidelinja stod verdens fattigste land. Den urettferdige skjevfordelingen fører til at millioner av mennesker blir kastet ut i ekstrem fattigdom og sult. Og viruset får herje fritt. 

Nye mutasjoner er en direkte konsekvens av skjevfordelingen. Jo raskere vi kan vaksinere, jo mindre sjanse er det for nye varianter. Sammen kan vi sørge for at verdens fattigste land også får covid-19-vaksiner.

TENK DEG Å STÅ I EN URETTFERDIG KØ

MILLIONER AV MENNESKER VENTER I vaksineKØ

I Norge og mange andre vestlige høyinntektsland var over 80% av befolkningen vaksinert ved inngangen til 2022. I Norge hadde 89,4% over 18 år fått to doser, og får nå tilbud om den tredje. Allerede høsten 2021begynte norske myndigheter å avbestille vaksiner fordi de hadde nok. En del kommuner måtte kaste doser som gikk ut på dato. 

Samtidig er det fortsatt millioner av mennesker i verden som ikke har fått en eneste dose. Inkludert helsearbeidere og risikogrupper. I lavinntektsland har kun 9% fått en vaksinedose. 50 land har en vaksinedekningen på under 25%.

vaksinefordeling i verden

Our World in Data viser oversikten over antall doser i alle verdens land. Kartet oppdateres jevnlig, og man kan tydelig se skjevfordelingen i verden.

Afrika hardt rammet

afrika er uten tvil det kontinentet som er hardest rammet av pandemien.

Afrika er uten tvil det kontinentet som er hardest rammet. Med den nye omikron-varianten er smittetallene for covid-19 rekordhøye, spesielt i Afrika. Mørketallene er store.

Globalt samarbeid

UNICEF OG COVAX

Nettopp for å sikre en rettferdig fordeling av koronavaksiner, ble COVAX-samarbeidet etablert tidlig i 2020. Det skal sikre at også land med svak økonomi får vaksinen. Samarbeidet regnes som verdens største vaksineoperasjon.  

UNICEF har en viktig rolle med å kjøpe inn, lagre og distribuere vaksinene i dette samarbeidet. I tillegg lærer vi opp og informerer helsearbeiderne og befolkningen i mottakerlandene.    

forsinkelse i vaksineproduksjonen

Målet var å få ut 2 milliarder doser til 190 land, hvorav 92 lav- og mellominntektsland i 2021. Det skulle dekke 20 % av befolkningen i de landene. 

Men på grunn av blant annet forsinkelse i vaksineproduksjonen og patent- og handelsbarrierer, så er tidskjemaet forskjøvet.

Derfor har vi økt målet til 2,6 milliarder doser. Disse skal distribueres ut innen sommeren 2022, via COVAX-samarbeidet.

I september 2021 ankom 124 500 Astra Zeneca vaksiner, donert fra Norge gjennom COVAX-samarbeidet, til flyplassen i Lusaka, Zambia.

UNICEF i felt

Bangladesh
En tidlig morgen i januar 2020 ble covid-19-vaksiner fraktet med sykler fra hovedlageret og ut til distriktene.

Haiti
På nesten hvert eneste helsesenter i Haiti har UNICEF installert kjøleskap for å holde vaksiner på riktig temperatur - over 900 totalt.
Nepal
I august 2021 ble covid-19-vaksiner båret på ryggen gjennom Nepals utfordrende landskap. Vaksinene ble levert gjennom COVAX-samarbeidet.

india måtte hjelpe sine egne

Da den tredje smittebølgen rammet India hardt i mars 2021, kunne ikke lenger den indiske vaksineprodusenten som leverer til COVAX-samarbeidet, oppfylle avtalen. De måtte bruke vaksinene på sin egen befolkning.

Forsinkelsene skyldtes også at vaksineprodusentene ikke delte patenter og at de har manglet folk, kunnskap, råstoff og lokaler til å få produsert nye vaksiner raskt nok.

I noen land og miljøer har det også vært skepsis til å ta vaksinen. Dette er fortsatt en utfordring, også i rike land.

Men i oktober 2021 kom leveransene fra India til COVAX i gang igjen, og totalt er nå 965 millioner doser distribuert til 144 land tidlig i januar 2022.    

FOTO: NTB

UNICEF har sammen med andre aktører vært tydelige i sin oppfordring til rike land om å gi sine overskuddsvaksiner til land som trenger det, og til å gi mer midler til COVAX-samarbeidet.

Vi har også bedt vaksineprodusentene om å samarbeide og å opprettholde avtaler om leveringer.  

Pandemien fortsetter å ta liv og hindrer at økonomien tar seg opp igjen. Nye mutasjoner kan oppstå, og mangel på vaksiner setter livene til millioner av barn og familier på vent. 

Vi minner igjen om at ingen er trygge før alle har fått vaksinen. Rike land må dele av sitt overskudd nå

bli med å stoppe pandemien

Verden står akkurat nå midt i en pandemi, som ikke er over før den er bekjempet overalt. I verdens farligste kø venter mennesker fortsatt på covid-19-vaksinen. Når samfunnet stopper opp, lider barna lider mest. Som UNICEF-fadder gir du vaksiner til verdens fattigste land. Sammen kan vi hjelpe barna som nå kastes ut i ringvirkningene av pandemien. Med deg på laget når vi raskere fram, og gjør ventetiden kortere.

Les mer om konsekvensene av pandemien