Covid-19 - Underernæring

Sultkrisen forverres av koronapandemien 

For familier og barn som allerede var fattige før pandemien inntraff, har covid-19 og nedstegningen av samfunnet fått store konsekvenser. Redusert eller fraværende inntekt har gjort at mange familier ikke lengre har råd til mat. I 2020 og 2021 forverret pandemien økonomien i nesten alle land med lav eller middels inntekt. 

UNICEF frykter at ni millioner flere barn står i fare for å dø som følge av alvorlig underernæring (wasting) innen utgangen av 2022. I dag er tallet på alvorlig underernærte barn 50 millioner.

bli med å stoppe pandemien!

Verden står akkurat nå midt i en pandemi, som ikke er over før den er bekjempet overalt. I verdens farligste kø venter mennesker fortsatt på covid-19-vaksinen. Når samfunnet stopper opp, lider barna lider mest. Som UNICEF-fadder gir du vaksiner til verdens fattigste land. Sammen kan vi hjelpe barna som nå kastes ut i ringvirkningene av pandemien. Med deg på laget når vi raskere fram, og gjør ventetiden kortere.

akutt sult truer millioner

På grunn av stengte samfunn har det blitt vanskelig å produsere og levere mat som før. Strenge restriksjoner har gjort transport av mat dyrere, og nedstenging har satt produksjonen av mat på vent. Dette har gjort at også matvareprisene har økt over hele verden. Dette har fått alvorlige konsekvenser for de mest sårbare familiene.

MEXICO - I samarbeid med det nasjonale systemer og privat sektor ble kampanjen “Sunn mat til hvert barn” lansert. Med dette initiativet vil matkurver og matkort bli levert til barnefamilier. I den første fasen ble 40 tusen familier støttet i områder med høy forekomst av covid-19.

EN DØDELIG KOMBINASJON AV COVID-19, KONFLIKT OG KLIMAENDRINGER HAR GJORT AT REKORDMANGE BARN NÅ LIDER AV SULT ELLER UNDERERNÆRING.

18 måneder gamle Amina i Afghanistan kommer seg etter alvorlig akutt underernæring med komplikasjoner ved UNICEF-støttede sykehus i Herat regionale sykehus. Moren hennes, 19 år gamle Jahan Bibi, sier at hun måtte bringe Amina til sykehuset fordi hun ikke lenger kunne pleie barnet sitt. "Vi har ikke mat hjemme. Vi selger alt for å kjøpe mat, men jeg spiser knapt noe. Jeg er svak og har for lite morsmelk," sier hun

Livsvarige skader

Barn som vokser er særlig utsatt for underernæring, feilernæring og sult. Det rammer barna både fysisk og psykisk ved å hindre barnets hjerne i å utvikle seg, føre til lærevansker og dårlig immunforsvar, noe som igjen gjør dem sårbare for alvorlige sykdommer. 

Nesten halvparten dør

Nesten halvparten av alle barn som dør før de fyller 5 år, dør på grunn av underernæring. Det utgjør over 3 millioner barnedødsfall hvert år. Akutt underernærte barn kan reddes, men trenger umiddelbar behandling for å overleve.  

livreddene hjelp

Sammen med våre partnere fortsetter UNICEF å sørge for livreddende hjelp til de mest sårbare barna og familiene deres i de mest vanskeligstilte områdene, for å bedre tilgangen til livsviktig næring, vann og helse- og sanitærtjenester, til tross for covid-19.

digitale hjelpemidler i nedstengte samfunn

I Indonesia fikk heldigvis Felicity på 22 mnd den hjelpen hun trengte. Under et besøk til det lokale helsesenteret ble Felicity diagnostisert med alvorlig underernæring og trengte akutt behandling. Men på grunn av sosiale begrensninger på grunn av covid-19 klarte ikke moren, Micke, å bringe Felicity tilbake til helsesenteret for behandling og rådgivning.

Med mange familier i en lignende situasjon, bruker helsearbeidere i East Nusa Tenggara -provinsen en chatbot for å gi familier kritisk ernæringsstøtte. Chatboten er et resultat av et pilotprogram som ble lansert av UNICEF og den lokale regjeringen i Kupang. Chatboten, som brukes via WhatsApp, gir foreldre og helsearbeidere en online rådgivingsplattform for å diskutere barns helse og ernæring.

bli med å stoppe pandemien!

Verden står akkurat nå midt i en pandemi, som ikke er over før den er bekjempet overalt. I verdens farligste kø venter mennesker fortsatt på covid-19-vaksinen. Når samfunnet stopper opp, lider barna lider mest. Som UNICEF-fadder gir du vaksiner til verdens fattigste land. Sammen kan vi hjelpe barna som nå kastes ut i ringvirkningene av pandemien. Med deg på laget når vi raskere fram, og gjør ventetiden kortere.

Les mer om konsekvensene av pandemien