Covid 19 - Påvirker barns utdanning

dramatiske konsekvenser

Etter to år med pandemi møter 616 millioner elever fortsatt helt eller delvis stengte skoler der de bor. Konsekvensene er dramatiske, både faglig og sosialt.

  • I lav- og mellominntektsland har stengte skoler ført til at rundt 70% av 10-åringene ikke kan lese eller forstå enkel tekst. Det er en økning på 53% fra før pandemien.
  • Barneskole-elever i Etiopia anslås å bare ha lært 30-40% av den matematikken de skulle ha lært med fysisk undervisning.
  • I Brasil har 1 av 10 elever mellom 10-15 år rapportert at de ikke kommer tilbake til skolen igjen, selv om de åpner. De har enten fått seg jobb eller har ikke råd til skole.
  • I Texas testet 2/3 av barn i alderen 8-9 under sitt nivå i matte i 2021 sammenlignet med karakterene i 2019.   
  • I Sør-Afrika er skoleelevene mellom 75% og et helt skoleår bak det nivået de skulle være. Rundt 400.000- 500.00 elever i landet har droppet ut av skolen i perioden mars 20202 og juli 2021.

370 millioner barn har i tillegg mistet tilgang til skolemåltider i løpet av pandemien, for noen barn det eneste måltidet de får.

- Det å åpne skolene igjen er ikke nok. Elevene vil trenge intensive støtte for å ta igjen tapt læring, men også hjelp til å bygge opp igjen sin psykiske og fysiske helse, sosial utvikling og å få næringsrik mat, sier Robert Jenkins, ansvarlig for utdanning i UNICEF.

Hjemmeskole verden rundt

Gutt har hjemmeskole via radio. Foto
Rwanda
Igihozo Kevin (11) får med seg undervisning via radio.
Bangladesh
Mosammat (13) får undervisning hjemme via mobiltelefon.
Bestefar har undervisning med barnebarn. Foto
India
Laduram har hjemmeskole for barnebarnet, Dashrath (6).

bli med å stoppe pandemien

Verden står akkurat nå midt i en pandemi, som ikke er over før den er bekjempet overalt. I verdens farligste kø venter mennesker fortsatt på covid-19-vaksinen. Når samfunnet stopper opp, lider barna lider mest. Som UNICEF-fadder gir du vaksiner til verdens fattigste land. Sammen kan vi hjelpe barna som nå kastes ut i ringvirkningene av pandemien. Med deg på laget når vi raskere fram, og gjør ventetiden kortere.

de store konsekvensene av stengte skoler

barna må jobbe

Mange barn blir satt til barnearbeid eller risikerer å bli giftet bort under skolestenging. Foreldre har enten blitt permittert eller mistet jobbene sine, og de trenger hjelp av barna til å forsørge familiene. I mange tilfeller har ikke foreldrene råd til å betale skoleavgiften og materiell når skolene endelig åpner igjen.

Da Thailand stengte ned, kunne ikke lenger bestemoren til Chompuu (10) selge mat på et lokalt marked. I stedet har bestemoren laget juice som Chompuu selger på gatene. Arbeidsdagen starter 06.00 hver dag. Chompuu lider av en blodsykdom som gjør henne sliten, det er slitsomt å jobbe, men bestemoren trenger ekstrainntekt for å betale for medisiner (moren er på sykehus og faren bor med en annen familie).

barna mister skolemat og vaksiner

Skolestenging har også ført til at tusenvis av elever mistet livsviktige skolemåltid og rutinevaksinasjoner. Det har også medført at barn har følt seg ensomme og isolert og vært ekstra utsatt for vold og overgrep hjemme.  

Takket være UNICEFs støtte og hjelp fra foreldreorganisasjoner i Guatemala City, har det vært mulig å servere mat til mer enn 2,4 millioner førskole- og barneskolebarn under pandemien. Det har vært en viktig erstatning for måltidet de fikk på skolen før covid-19.

fjernundervsining er ikke alltid mulig

Selv om fjernundervisning har vært helt avgjørende for millioner av barn, har tilgang til teknologi og elektronisk utstyr vært svært ulikt fordelt mellom familier.  

Som mange barn på landsbygda i Ecuador, venter Margarita (13) på at skolen skal åpne igjen slik at hun kan gjenoppta undervisningen og se vennene sine. Hun sluttet på skolen for mer enn halvannet år siden. Hjemmet hennes ligger langt fra skolen, og med pandemien sluttet bussen å kjøre. Internettsignalet når heller ikke huset hennes, så fjernundervisning er ikke mulig.

Tusenvis av elever vender trolig aldri tilbake

Det faglige gapet er blitt for stort for mange elever som har falt ut av skolen under pandemien, og de mangler motivasjon  til å ta det igjen. Mange barn har vært uten fysiske kontakt med venner og lærere, som også gjør at skolen og skolearbeidet blir fjent. Andre forsetter i jobb fordi familiene trenger eller krever det. En tragisk konsekvens er at mange tusen elever aldri vil vende tilbake til skolen igjen. 

Gjenåpning viktig 

UNICEF har oppfordret regjeringene og lokale myndigheter til å gjenåpne skoler så raskt som mulig, og mener lærere må prioriteres i vaksinekøen, etter helsearbeidere og folk i risikogrupper. Heldigvis har skolene i mange land åpnet fysisk  - med godt smittevern.  

UNICEF har også etablert et eget program for gjenåpning av skoler og fysiske undervisning for å gi praktiske råd til både nasjonale og lokale myndigheter - Framework for School Reopening.

bli med å stoppe pandemien!

Verden står akkurat nå midt i en pandemi, som ikke er over før den er bekjempet overalt. I verdens farligste kø venter mennesker fortsatt på covid-19-vaksinen. Når samfunnet stopper opp, lider barna lider mest. Som UNICEF-fadder gir du vaksiner til verdens fattigste land. Sammen kan vi hjelpe barna som nå kastes ut i ringvirkningene av pandemien. Med deg på laget når vi raskere fram, og gjør ventetiden kortere.

Les mer om konsekvensene av pandemien