Ringvirkninger av koronapandemien

DU KAN KORTE NED VERDENS FARLIGSTE KØ

Mennesker venter fortsatt på covid-19-vaksinen. Mens barna venter på at voksne skal få vaksinen, står livet deres i fare. Når samfunn stopper opp, blir barna kastet ut i ekstrem fattigdom og sult. Mange av dem mister livet. 

Sammen kan vi gi vaksiner til verdens fattigste land! Sammen kan vi gjøre verdens farligste kø kortere.

For 285 kr kan du gi minst 9 mennesker covid-19-vaksinen – hver måned!

barna er avhengige av at vi stopper denne pandemien

hva går pengene til?

Når du støtter UNICEF er du med på å gi covid-19-vaksiner til verdens fattigste land. Vi kjøper inn, lagrer og frakter vaksinene. Vi er der også for barna som nå rammes, med mat, beskyttelse og helsehjelp.

Sammen kan vi hjelpe barna som nå kastes ut i ringvirkningene av pandemien. Sammen kan vi nå hvert barn i tide!

PANDEMIENS KONSEKVENSER FOR BARN