Covid 19 - Økning i barneekteskap

Pandemien og tiltakene som ble gjort for å begrense spredningen har hatt store, negative konsekvenser for lokalsamfunnene rundt om i verden. Den økonomiske usikkerheten har tvunget mange barn inn i barneekteskap. Før pandemien anslo UNICEF at 100 millioner jenter kom til å gifte seg før de fylte 18 år det kommende tiåret.

Nå anslår UNICEF at ytterligere 10 millioner jenter risikerer å bli barnebruder det neste tiåret – som et direkte resultat av pandemien. Det er viktigere enn noen gang å tenke nytt for å beskytte jenter mot tidlig ekteskap.

På grunn av covid-19 står nå ytterligere 10 millioner jenter i fare for å bli barnebruder.

Bli med å stopp pandemien!

Uganda
Da hun var 15 år, mente faren at tiden var inne for ekteskap. Det er vanlig. Sammen med seks andre jenter rømte hun hjemmefra, og fant veien til en politistasjon. Hun ble heldigvis trodd. Med rehabilitering og god støtte, kan hun nå igjen kalle seg skoleelev. Faren hennes har skrevet under på en avtale som sier at hun skal få fortsette på skolen.

Mauritania
Hasseniya er et offer for barneekteskap. Hun er 16 år, og venter allerede sitt første barn. Hun ble med i et program kalt "Young Child Feeding Best Practice Monitoring and Learning Groups". Der hun fått lære om hvor viktig det er med oppfølging under graviditeten og amming etter fødsel.

India
17 år gamle Rima frykter ikke truslene fra samfunnet når hun rapporterer om avtaler om ekteskap og forhindrer tidlig graviditetet. Hun vil fortsette arbeidet på sin videregående skole Namgarh High School.

Hva er barneekteskap?

Et hvert ekteskap, formelt eller uformelt, mellom et barn under 18 år og en voksen, eller et annet barn. Selv om FNs barnekonvensjon fastslår at barneekteskap er forbudt, er det fortsatt en utbredt praksis i mange deler av verden.  

Noen familier ser seg nødt til å gifte bort døtrene sine av økonomiske grunner. Andre gjør det fordi de vil sikre døtrene en trygg fremtid eller beskytte dem. Det vi vet er at fattigdom, mangel på utdanningsmuligheter og god helsehjelp gjør at praksisen fortsetter. Det er med andre ord mange faktorer som må på plass før vi kan få slutt på barneekteskap.

"Min mor fortalte meg en dag at min far hadde lovet meg bort mens jeg fortsatt ble ammet. 12 år er for ungt til å gifte seg, men de gir meg ikke noe valg".
Meimouna, 12 - Mauritania

barneekteskapets mange konsekvenser

Vold og tidlig graviditet

Barneekteskap stjeler jenters barndom, liv og helse. Jenter som gifter seg før de er 18 år er mer utsatt for vold i hjemmet, og mange må slutte på skolen. Barnebruder blir ofte gravide tidlig og risikoen for komplikasjoner under graviditeten og selve fødselen er stor. Både for mødrene og barna som blir født.   

Psykisk belastende

Å bli giftet bort som barn gjør også at mange blir isolert fra familien og vennene de hadde før. Den nye hverdagen er psykisk belastende for mange og kan gi varige mén. Kort sagt påvirker barneekteskap hele livet til et barn negativt.  

Hva gjør unicef?

UNICEF jobber hver dag for å få slutt på barneekteskap. Vi jobber for retten til å utsette ekteskap, og vi tar oss av de som allerede er gift. Vi gjør alt vi kan for å gi unge jenter og gutter en stemme, utdanning og muligheter til en god og trygg fremtid.

Vi gir aldri opp. 

bli med å stoppe pandemien!

Verden står akkurat nå midt i en pandemi, som ikke er over før den er bekjempet overalt. I verdens farligste kø venter mennesker fortsatt på covid-19-vaksinen. Når samfunnet stopper opp, lider barna lider mest. Som UNICEF-fadder gir du vaksiner til verdens fattigste land. Sammen kan vi hjelpe barna som nå kastes ut i ringvirkningene av pandemien. Med deg på laget når vi raskere fram, og gjør ventetiden kortere.

"Jeg liker tanken på å gifte meg en dag. men ikke ennå."

Azima, 15 - Niger

Les mer om konsekvensene av pandemien