Covid 19 - Økning i barnearbeid

Covid-19-pandemien har ført til stengte skoler og trangere økonomiske forhold for mange familier. Dette har ført til at flere barn må jobbe for å skaffe inntekt til familier som strever, og at barn som allerede arbeider har fått lengre dager – ofte med verre arbeidsforhold.

Det er nå 160 millioner barnearbeidere i verden. Det er en økning på 8,4 millioner barn bare de siste fire årene.

UNICEF frykter at ytterligere 10 millioner barn blir tvunget ut i arbeidet innen utgangen av 2022 hvis pandemien fortsetter å herje. Barna blir fratatt normal skolegang og kan få store skader både fysisk og mentalt.

bli med å stoppe pandemien!

Verden står akkurat nå midt i en pandemi, som ikke er over før den er bekjempet overalt. I verdens farligste kø venter mennesker fortsatt på covid-19-vaksinen. Når samfunnet stopper opp, lider barna lider mest. Som UNICEF-fadder gir du vaksiner til verdens fattigste land. Sammen kan vi hjelpe barna som nå kastes ut i ringvirkningene av pandemien. Med deg på laget når vi raskere fram, og gjør ventetiden kortere.

Hvem er barnearbeidere?

Barn regnes som barnearbeidere når de er for unge til å jobbe, eller når de må jobbe med arbeid som er farlig og kan skade deres fysiske, mentale, sosiale eller pedagogiske utvikling. Omtrent halvparten av barnearbeiderne i dag er mellom fem og elleve år gamle. Disse barna blir fratatt retten til skolegang, helse og en trygg fremtid. Noen arbeider under svært farlige forhold eller tvang. Mange får lite eller ingen betaling for jobben de gjør. 

Valentinne, 9 år - Bolivia
Før daggry står Valentinne opp for å selge servietter på gaten i La Paz. Da pandemien traff stengte skolene, og uten digitale hjelpemidler måtte hun droppe ut av skolen. Nå hjelper hun mammaen sin med å spe på økonomien for å forsørge sine to yngre søsken.

Imad, 13 år - Syria
Imad sluttet på skolen for tre år siden for å jobbe på et bilverksted. I en familie på syv, er Imad den eldste sønnen og den eneste som har en jobb. "Jeg er den eneste forsørgeren, hele familien er avhengig av meg. Jeg har ingen drømmer, jeg er for opptatt med jobben for å drømme eller leke".
Miajul, 12 år - Bangladesh
Miajul sorterer farlig plastavfall for å ha en inntektskilde. Han må jobbe for å hjelpe familien under lockdown. Han har ingen beskyttelse mot infeksjoner eller sykdommer som covid-19.

hva gjør unicef for å hjelpe?

Disse jentene i Burkina Faso jobbet tidligere i gruver, men lærer nå yrkesferdigheter på Agence Nationale Pour L’Emploi-Akadamiet i Dori.

UNICEF hjelper familier til å få mulighet til å sende barna sine på skolen i stedet for å jobbe. Så lenge familier er avhengige av at barna jobber for å kunne overleve, kan man ikke forby barnearbeid. Det er fordi mange barn og familier vil få det verre hvis de mistet jobben sin.

Mange steder støtter UNICEF en deltidsskole for barnearbeidere. Det betyr at barna får gå på skole et par timer hver ettermiddag ved siden av jobben. UNICEF jobber også for at myndighetene lager lover som beskytter barna og at lovene følges i de forskjellige landene.

bli med å stoppe pandemien

Verden står akkurat nå midt i en pandemi, som ikke er over før den er bekjempet overalt. I verdens farligste kø venter mennesker fortsatt på covid-19-vaksinen. Når samfunnet stopper opp, lider barna lider mest. Som UNICEF-fadder gir du vaksiner til verdens fattigste land. Sammen kan vi hjelpe barna som nå kastes ut i ringvirkningene av pandemien. Med deg på laget når vi raskere fram, og gjør ventetiden kortere.

Barnearbeid skal avskaffes innen 2025

Et av FNs bærekraftsmål er at alle former for barnearbeid skal avskaffes innen 2025. 
Fra 2000 til 2016 sank faktisk antall barnearbeidere med 94 millioner.
Dette viser at arbeidet nytter, men at koronapandemien har vært et stort tilbakeslag. UNICEF vil fortsette å jobbe for å nå bærekraftsmålet innen 2025.

Vi gir ikke opp.

Les mer om konsekvensene av pandemien