Covid 19 - Påvirker barns helse

dødelige barnesykdommer kan blusse opp igjen

Helsestasjoner, sykehus og andre helsetilbud ble stengt eller lagt om for å takle covid-19-krisen. De vanlige programmene med vaksiner til barn stoppet helt opp i mange land.  

Det betyr at 23 millioner barn ikke fikk vaksiner mot dødelige sykdommer som for eksempel meslinger og polio i 2020. Dette er det høyeste tallet siden 2009, og det er 3,7 millioner flere barn enn de som ikke fikk vaksiner i 2019. 

Dermed kan meslinger og andre dødelige barnesykdommer blusse opp igjen og ta tusenvis av liv.

UNICEF og WHO har beregnet at
23 millioner barn har falt ut
av de ordinære vaksinasjonsprogrammene for barn under pandemien.

bli med å stoppe pandemien!

Verden står akkurat nå midt i en pandemi, som ikke er over før den er bekjempet overalt. I verdens farligste kø venter mennesker fortsatt på covid-19-vaksinen. Når samfunnet stopper opp, lider barna lider mest. Som UNICEF-fadder gir du vaksiner til verdens fattigste land. Sammen kan vi hjelpe barna som nå kastes ut i ringvirkningene av pandemien. Med deg på laget når vi raskere fram, og gjør ventetiden kortere.

Jente får poliovaksine i september, 2020. Det pakistanske vaksineprogrammet ble pauset i seks måneder på grunn av pandemien. Foto: UNICEF
Sykepleier Rina veier Zumna under et hjemmebesøk. Pandemien har presset det indonesiske helsevesenet til det ytterste. Mange barn har gått glipp av rutinevaksiner og helsesjekker. Foto: UNICEF
Av de afrikanske landene sør for Sahara, var Sør-Afrika et av landene som ble tidligst rammet av covid-19. På grunn av strenge restriksjoner har mulighetene for behandling for barn som lider av akutt underernæring blitt færre. Foto: UNICEF

Livsviktige tilbud forsvant

Tallene viser også at et dramatisk høyt antall barn aldri fikk sin første dose av den livsviktige DTP-vaksinen i 2020. Den tas mot difteri, stivkrampe og kikhoste. Sammenlignet med året før var det 3,5 millioner færre barn som fikk denne barnevaksinen i 2020.

På grunn av stengte helsetilbud fikk mange vordende eller nybakte mødre heller ikke hjelp før, under eller etter fødselen. Det har førte til økt barnedødelighet eller sykdom hos flere hundre tusen nyfødte det siste året. 

Barn føler på angst og frykt

Den sosiale nedstengingen på grunn av covid-19 forverret også de psykiske plagene hos barn og unge. Mange slet fra før med problemer som angst, depresjon, spiseforstyrrelser eller alvorlige atferdsproblemer. Dette ble forsterket da muligheten for å møte venner og lærere, delta i fritidsaktiviteter eller få hjelp av helsesykepleier forsvant.  

Tusenvis av barn og unge fikk også mentale helseplager for første gang. I tillegg til frykt for å få korona selv, økte også bekymringene for sykdom og død i familien, og for eksempel for arbeidsledighet i familien og mulighetene til å skaffe seg en egen fremtid.

Flere barn opplever vold og overgrep

UNICEF har registrert økning i vold og overgrep mot barn i 66 land i 2020 sammenlignet med årene før.  

Her i Norge sank antall barnevernssaker dramatisk, trolig fordi skoler og barnehage var stengt og ingen utenforstående voksne meldte fra om bekymringsverdig forhold.  

UNICEF Norge tok tidlig til ordet for at helsetilbud, barnevernstjenesten og andre tilbud og arenaer for barn og unge måtte prioritert av myndighetene når de vurderte lettelser i smitteverntiltak. 

bli med å stoppe pandemien

Verden står akkurat nå midt i en pandemi, som ikke er over før den er bekjempet overalt. I verdens farligste kø venter mennesker fortsatt på covid-19-vaksinen. Når samfunnet stopper opp, lider barna lider mest. Som UNICEF-fadder gir du vaksiner til verdens fattigste land. Sammen kan vi hjelpe barna som nå kastes ut i ringvirkningene av pandemien. Med deg på laget når vi raskere fram, og gjør ventetiden kortere.

Pandemien påvirker barn og unges psykiske helse

UNICEF frykter at vi bare har sett toppen av isfjellet på de mentale konsekvensene covid-19-pandemien har gitt. 18 måneders nedstenging kommer til å prege barn og unges helse i lang tid fremover. 

Til tross for stort smittetrykk og nedstenging i hele verden har UNICEF og samarbeidspartnere greid å ta opp igjen viktige vaksinasjonsprogram for barn, helsetilbud for barn og mødre og andre tjenester som kan redde barnas liv i tide.  

Men fordi pandemien fortsatt pågår i verden, og fattige land har fått svært få covid-19-vaksiner, er helsevesenet der fortsatt sterkt overbelastet. De vanlige helsetilbudene som kan redde barns liv må derfor fortsatt vente. 

Sosial isolasjon sliter på barn og unge

"Covid-19 endret livet mitt drastisk", sier Anna (14). Hun bor i en liten landsby i Bergamo-provinsen i Italia, og det siste året har vært preget av nedstegninger for den unge jenta.

"Jeg har blitt redd for fysisk kontakt, og jeg er klar over at måten jeg forholder meg til verden har endret seg veldig. Jeg har mistet tilliten, men dette er kanskje ikke på grunn av covid-19. Det er vanskeligere for meg å åpne meg for verden. Før var jeg annerledes.

Før pandemien var Anna travelt opptatt med taekwondo og musikk. Det siste året har hun for det meste brukt tiden på skolearbeid, forteller hun.

Les mer om konsekvensene av pandemien