COVAX: Vaksiner til alle

Covid-19-pandemien som rammet verden, endret brutalt livene til millioner av barn og familiene deres. Barna har mistet avgjørende skolegang, helsetilbud og venner. Foreldre har mistet jobber og inntekt. Det haster med å få vaksinen raskt frem til alle for å få slutt på pandemien.

BARE NÅR ALLE VOKSNE HAR FÅTT VAKSINEN, KAN BARNA OGSÅ VÆRE TRYGGE

Først da kan skolene endelig åpne igjen for millioner av barn som har vært uten skolegang i lang tid. For 168 millioner barn var skolene stengt i et helt år.

Først da kan barn og voksne få komme til helsestasjonene igjen for å få livsviktig behandling, medisiner og annen hjelp.

Først da kan foreldrene og andre voksne begynne å jobbe igjen og skaffe inntekt til familiene sine.

Først da kan barn og unge få møte venner og andre trygge voksne igjen i fritidsaktiviteter eller i nabolaget.

Først da kan besteforeldre få møte barnebarna igjen uten frykt for å bli smittet.  

Hva er COVAX-samarbeidet?

UNICEF jobber med andre organisasjoner, eksperter og myndigheter over hele verden for å sikre at vaksinene mot covid-19 når ut til alle mennesker, i alle deler av verden.

Gjennom COVAX-samarbeidet skal vi sikre at covid-19-vaksinen ikke bare havner i de rike landene, men også i land med lav inntekt. Det er helt avgjørende viktig for at pandemien skal ta slutt.

Mange land har kjøpt doser nok til å vaksinere sin befolkning tre ganger. Mens mange land har ikke fått en eneste dose.

Først når alle har fått vaksinen, er vi alle trygge og verden kan åpne igjen. Barna og familiene dere kan få tilbake livene sine og et tilnærmet «normalt» liv.

Sammen kan vi nå de sårbare barna som nå rammes ekstra hardt av ringvirkningene av koronapandemien. Slik kan du støtte vårt arbeid

Historisk operasjon

COVAX-samarbeidet, der både UNICEF, WHO, Gavi og CEPI er med, betegnes som den største og viktigste vaksineoperasjonen i historien. Den skal sikre at nettopp de landene som ikke selv har råd til å gjøre avtaler og anskaffe vaksinene, også får den.

I dette globale samarbeidet har UNICEF fått en svært viktig rolle med ansvar for å kjøpe inn, lagre og transportere vaksinene ut til 92 land som regnes som lav- eller middelinntektsland.

I hvert av disse landene sørger UNICEF for at vaksinene når ut til by og bygd i samarbeid med landenes helsemyndigheter.

Det kan ofte være kompliserte og strabasiøse reiser. Vaksinene må holdes nedkjølte i frysebokser eller biler og fraktes på sykkel eller til fots. Med sin årelange erfaring med vaksinedistribusjon, er dette noe UNICEF har stor kompetanse på.

I tillegg til å frakte ut selve vaksiner, har UNICEF også delt ut sprøytenåler, hansker og munnbind til mottakerlandene. Vi sørger også for å gi opplæring og informasjon til helsearbeidere, myndigheter og andre om viruset, smittevern og hvorfor vaksinering er viktig.

Den store vaksinereisen

Se filmen om hvordan UNICEF jobber med distribusjon av covid-19-vaksinen:

 

HASTER Å NÅ ALLE

I løpet av 2021 skal UNICEF levere ut 2 milliarder vaksinedoser til 192 land via COVAX. Det er helsearbeidere og folk i risikogruppene som først får vaksinene. Ghana var det første landet som fikk vaksiner levert av UNICEF gjennom COVAX-samarbeidet. Det skjedde 24. februar 2021 da 600.000 doser ankom landet.

Siden da er 113 land fått vaksiner fra COVAX. Men det haster med å nå ut til alle de millioner av mennesker som fortsatt venter på sine vaksinedoser.

Langvarig trussel

Nye virusmutasjoner gjør vaksinearbeidet ekstra utfordrende, og vil i lang tid utgjøre en trussel mot vår evne til å holde epidemien under kontroll. Mange andre store humanitære oppgaver, som vaksinerings- og matprogram, har blitt stoppet på grunn av covid-19-pandemien. Det har rammet sårbare barn og familier ekstra hardt.

- Det haster med å få ut vaksiner til alle. Det trenges nye måter å tenke og jobbe på, samt mere penger, for å greie dette. Det er rett og slett ikke nok vaksiner til å møte etterspørselen. Det truer oss alle, uttaler UNICEF-direktør Henrietta Fore.

Med din støtte kan vi nå hvert barn i tide

Sammen kan vi sørge for at alle får koronavaksinen, og unngå at vaksinen blir en luksusvare for rike land. Sammen kan vi nå de sårbare barna som nå rammes ekstra hardt av ringvirkningene av koronapandemien.

Les mer