Covid 19 - Hva er Covax?

UNICEF jobber sammen med andre organisasjoner, eksperter og myndigheter over hele verden for å sikre at vaksinene mot covid-19 når ut gjennom COVAX-samarbeidet.

COVAX-samarbeidet skal sikre at covid-19-vaksinen ikke bare havner i de rike landene, men også i land med lav inntekt. Det er helt avgjørende for at pandemien skal ta slutt.

Mange land har kjøpt doser nok til å vaksinere sin befolkning tre ganger. Mens mange land har ikke fått en eneste dose.

Først når alle har fått vaksinen, er vi alle trygge og verden kan åpne igjen. Barna og familiene dere kan få tilbake livene sine og et tilnærmet «normalt» liv.

bli med å stoppe pandemien!

Verden står akkurat nå midt i en pandemi, som ikke er over før den er bekjempet overalt. I verdens farligste kø venter mennesker fortsatt på covid-19-vaksinen. Når samfunnet stopper opp, lider barna lider mest. Som UNICEF-fadder gir du vaksiner til verdens fattigste land. Sammen kan vi hjelpe barna som nå kastes ut i ringvirkningene av pandemien. Med deg på laget når vi raskere fram, og gjør ventetiden kortere.

Historisk operasjon

COVAX-samarbeidet, der både UNICEF, WHO, Gavi og CEPI er med, betegnes som den største og viktigste vaksineoperasjonen i historien. Den skal sikre at nettopp de landene som ikke selv har råd til å gjøre avtaler og anskaffe vaksinene, også får den.

I dette globale samarbeidet har UNICEF fått en svært viktig rolle med ansvar for å kjøpe inn, lagre og transportere vaksinene ut til 92 land som regnes som lav- eller middelinntektsland.

I hvert av disse landene sørger UNICEF for at vaksinene når ut til by og bygd i samarbeid med landenes helsemyndigheter.

Det kan ofte være kompliserte og strabasiøse reiser. Vaksinene må holdes nedkjølte i frysebokser eller biler og fraktes på sykkel eller til fots. Med sin årelange erfaring med vaksinedistribusjon, er dette noe UNICEF har stor kompetanse på.

I tillegg til å frakte ut selve vaksiner, har UNICEF også delt ut sprøytenåler, hansker og munnbind til mottakerlandene. Vi sørger også for å gi opplæring og informasjon til helsearbeidere, myndigheter og andre om viruset, smittevern og hvorfor vaksinering er viktig.

Den store vaksinereisen

Se filmen om hvordan UNICEF jobber med distribusjon av covid-19-vaksinen:

 

bli med å stoppe pandemien

Verden står akkurat nå midt i en pandemi, som ikke er over før den er bekjempet overalt. I verdens farligste kø venter mennesker fortsatt på covid-19-vaksinen. Når samfunnet stopper opp, lider barna lider mest. Som UNICEF-fadder gir du vaksiner til verdens fattigste land. Sammen kan vi hjelpe barna som nå kastes ut i ringvirkningene av pandemien. Med deg på laget når vi raskere fram, og gjør ventetiden kortere.

HASTER Å NÅ ALLE

I løpet av 2021 skal UNICEF levere ut 1,4 milliarder vaksinedoser via COVAX, 1,2 milliarder av disse vil gå til de 92 landene mest lavest inntekt. Innen mars 2022 er målet å ha delt ut 2,6 milliarder doser totalt. Det er helsearbeidere og folk i risikogruppene som først får vaksinene. Ghana var det første landet som fikk vaksiner levert av UNICEF gjennom COVAX-samarbeidet. Det skjedde 24. februar 2021 da 600.000 doser ankom landet.

Arbeidet pågår for fullt med å distribuere og sette vaksiner i alle deler av verden. Det haster med å nå ut til alle de millioner av mennesker som fortsatt venter på sine vaksinedoser.

Langvarig trussel

Nye virusmutasjoner gjør vaksinearbeidet ekstra utfordrende, og vil i lang tid utgjøre en trussel mot vår evne til å holde epidemien under kontroll. Mange andre store humanitære oppgaver, som vaksinerings- og matprogram, har blitt stoppet på grunn av covid-19-pandemien. Det har rammet sårbare barn og familier ekstra hardt.

- Det haster med å få ut vaksiner til alle. Det trenges nye måter å tenke og jobbe på, samt mer penger, for å greie dette. Det er rett og slett ikke nok vaksiner til å møte etterspørselen. Det truer oss alle, uttaler UNICEF-direktør Henrietta Fore.

Les mer om konsekvensene av pandemien