Ressurssider for lærere

Få ferdige undervisningsopplegg, aktiviteter, artikler og kopieringsoriginaler i tråd med læreplanene og barnehagens rammeplan.

Elever kommer løpende mot fotografen

En for alle – alle for en

Et inkluderende fadderprogram for barneskolen.

Ungdomskoleelever. FOTO

Sammen og aktiv med mening

Undervisningsopplegg om psykisk helse, tilpasset mellomtrinnet og ungdomsskolen.

Barnas tale 2022

Barnas tale

Ideer til hvordan du kan bruke Barnas tale i undervisningen i flere fag.

Undervisningsopplegg om folkehelse og livsmestring

Folkehelse og livsmestring

Undervisningsopplegg og aktiviteter som bidrar til et inkluderende fellesskap, likeverd, respekt og et positivt selvbilde. 

Undervisningsopplegg om demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap

Undervisningsopplegg og aktiviteter som gir elevene mulighet til å medvirke og lære hva demokrati betyr i praksis.

Undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling

Opplegg og aktiviteter om globale utfordringer knyttet til barns rettigheter og FNs bærekraftsmål. 

Bilde av glade barn med hendene i været foran tavle

Rettighetsskoler

Om UNICEFs rettighetsskoler og hvordan dere kan drive en rettighetsbasert skole

UNICEF-runden

UNICEF-runden

Morsom og meningsfull solidaritetsaksjon for en av skolens utedager. Bli med på en aktivitetsdag med mening!

Undervisningsopplegg og aktiviteter om barnerettighetene

Barnerettighetene

Undervisningsopplegg og aktiviteter som øker kunnskapen om og etterlevelsen av barnerettighetene.  

Ressurssider for lærere

Ifølge fagfornyelsens overordnede del skal elevene få kunnskap om FNs barnekonvensjon, og opplæringen skal være i samsvar med barns menneskerettigheter.

Skolens tverrfaglige temaer; folkehelse og livsmestringdemokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling, er svært relevante i den forbindelse.

Barnehagene skal ifølge rammeplanen bygge på verdigrunnlaget fastsatt i blant annet barnekonvensjonen.

UNICEFs rettighetsskoler tar utgangspunkt i barnerettighetene i all sin virksomhet. Her hjelper vi deg til å drive en rettighetsbasert undervisning og barnehage i tråd med rammeplan og læreplan.

Andre nyttige sider