Bli med KIWI & UNICEF | Hjelp jenter i en sårbar situasjon

Med vaskbare bind til 11 kroner kan jenter gå på skolen – selv når de har mensen. Kun 5 bind er nok til at én jente slipper å miste en eneste skoledag et helt år!

KLARER VI Å HJELPE 10 000 JENTER?

For hver donasjon vi får inn, donerer KIWI ett ekstra bind.


2400 dager

med blødninger er det en kvinne i snitt må håndtere i løpet av livet på grunn av mensen.

millioner av jenter

mister skolegang, fordi de ikke har tilgang til de samme mensenprodukter vi tar for gitt her hjemme

vaskbare bind

koster kun 11 kroner. Med 5 bind slipper én jente å miste en eneste dag med skole ett helt år!

du kan utgjøre en forskjell

Mensenfattigdom

Mensenfattigdom rammer 500 millioner jenter, kvinner, trans- og ikke-binære personer verden over. På grunn av fattigdom har de ikke råd til å kjøpe grunnleggende sanitærprodukter for å kunne håndtere sin menstruasjon på en verdig måte.

Manglende tilgang til mensenprodukter kan ha ringvirkninger som varer livet ut. Mange stiller bakerst i køen resten av livet, fordi de enten går glipp av for mye undervisning, eller dropper ut av skolen.

UNICEF jobber for at alle jenter skal få lære, leke og ta vare på sin egen helse uten å oppleve skam, mangel på sanitærprodukter eller informasjon om mensen. Vi samarbeider med skoler, lokalsamfunn og regjeringer for å gi dem informasjon om menstruasjon, få slutt på skadelige myter og tabuer og gi jenter tilgang til bind. Med din støtte, kan vi løfte flere ut av mensenfattigdom!

kiwi støtter unicef

KIWI har vært signaturpartner med UNICEF i en årrekke og takket være dem har vi i løpet av disse årene sammen sørget for tilgang på rent vann, skolegang og nødhjelp for tusenvis av barn. Nå vil de hjelpe oss med å nå enda flere sårbare jenter. For hver donasjon vi får inn, donerer KIWI ett ekstra vaskbart bind.  


Vil du lære mer?