Brukervilkår

Brukervilkår og retningslinjer

På denne siden finner du våre vilkår og retningslinjer for donasjoner og fastgiveravtaler.

Les om vilkår og retningslinjer for kjøp av Verdensgaver.

UNICEF er en ideell barnerettighetsorganisasjon. UNICEF Norge er medlem av Innsamlingskontrollen. Les mer om hva det innebærer og våre innrapporterte tall, samt hvordan vi bruker midlene.

Betaling

Faste givere

Gjelder fastgiverforhold per SMS, AvtaleGiro, PayPal, Google Pay, Apple Pay, giro, bankkort og VIPPS.

Trekk gjennomføres per standard 1 gang per måned. For AvtaleGiro gjennomføres trekk per standard den 15. i hver måned. Trekkdato kan tilpasses innenfor datointervallet 15.–26. hver måned. Ved signering med VIPPS og bankkort settes trekkdato til det samme som signeringsdato. Trekkdato kan tilpasses. Per SMS gjennomføres trekk ved utsendelse av SMS; den fjerde fredagen i måneden. Det trekkes aldri annet enn avtalt sum.

Fastgiverforhold per SMS belastes telefonregning. Fastgiverforhold per AvtaleGiro er tilgjengelig i givers nettbank, og trekkes fra ønsket bankkonto. Fastgiver per VIPPS er tilgjengelige i app eller nettside, og trekkes fra ønsket bankkort eller -konto. Trekk direkte fra bankkort trekkes fra givers registrerte bankkort.

Familiefadderskapet Postkort fra Paddington: Et ordinært UNICEF-fadderskap med en månedlig donasjon til UNICEFs arbeid som betales automatisk via Vipps. Fadderskapet står i foresattes* navn. Forskjellen fra et ordinært fadderskap er at man ved registrering legger inn eget barns navn, adresse og fødselsdato slik at vi de 12 første månedene av fadderskapet kan sende månedlige pakker med Postkort fra Paddington adressert til barnet. Kjøpers (fadderens) navn hentes fra Vippsappen ved registrering. Etter de 12 første månedene opphører postutsendelsene tilknyttet fadderskapet, men fadderskapet fortsetter. Fadderen vil motta jevnlige e-postoppdateringer på arbeidet hen er med på. Vi ber om barnets fødselsdato for å sikre at alderen er innenfor målgruppen. Postpakkene sendes etterskuddsvis: Hvis fadderen ikke betaler i august, vil ikke barnet motta postpakke i september. Hver måned i året har sin egen pakke, og vi anbefaler derfor ikke å pause fadderskapet de første 12 månedene, fordi barnet da risikerer å få en pakke som er identisk med en det har mottatt tidligere. Minstebeløpet på Postkort fra Paddington er 300 kr/md, så dersom du reduserer beløpet, vil ikke barnet motta flere pakker i posten. Du kan når som helst be om sletting av barnets informasjon, men merk da at barnet ikke vil motta flere postpakker. *Hvis du kjøper Postkort fra Paddington til noen andres barn, vil fadderskapet stå i navnet til kjøper, og UNICEF vil innhente samtykke til lagring av barnets navn, adresse og ev. fødselsdato fra barnets foreldre/foresatte. Kjøper må i slike tilfeller oppgi telefonnummer til foresatte slik at vi kan innhente samtykke. Registrering av fadderskap og betaling skjer ved registrering, men samtykke må foreligge før vi sender første pakke.


Oppsigelse faste avtaler

Send e-post til [email protected] / [email protected] eller ring oss på tlf: 24 14 51 00 hverdager mellom kl. 09.30–14.30. Dette gjelder avtaler om faste bidrag via SMS, Avtalegiro, VIPPS, PayPal, Google Pay, Apple Pay, giro eller per bankkort. E-posten bør inkludere navn, adresse, telefonnummer og / eller e-postadresse på giver som ønsker å avslutte giverforholdet.

Avtaler via VIPPS faste betalinger kan også avsluttes i VIPPS-appen.

Ved fastgiverforhold per SMS kan disse avsluttes på følgende måter; 40 kr i måneden: send kodeord «STOPP LIV» til 2040; 100 kr i måneden: send kodeord «STOPP LEV» til 2040; 150 kr i måneden: send kodeord «STOPP 150» til 2040; 200 kr i måneden: send kodeord «STOPP OSS» til 2040.

Ved fastgiverforhold per AvtaleGiro må giver selv inn i nettbanken og slette avtalen og eventuelle trekk etter at avtalen er bekreftet avsluttet, da organisasjonen ikke kan gjøre dette.


Angre

Inngåelse av faste betalinger

Du har mulighet til å angre deg ved inngåelse av ordninger med faste betalinger. Se punkt over om oppsigelse av faste avtaler.

Selv om det i utgangspunktet ikke er mulig å angre seg på tidligere donasjoner, åpner UNICEF Norge for bruk av skjønn i slike situasjoner, der siste donasjon kan delvis eller helt krediteres.


Skattefradrag

Du kan få skattefradrag for gavene du gir til UNICEF. Les om skattefradrag for veldedige gaver.


Personvern

UNICEF er forpliktet til å behandle personopplysninger fra sine givere, støttespillere og brukere på en forsvarlig måte. Les om hvordan vi samler inn, benytter og beskytter informasjon om våre givere og personer vi er i kontakt med.