Brukervilkår

Brukervilkår og retningslinjer

På denne siden finner du våre vilkår og retningslinjer for donasjoner, fastgiveravtaler og kjøp i nettbutikken.

UNICEF er en ideell barnerettighetsorganisasjon. UNICEF Norge er medlem av Innsamlingskontrollen. Les mer om hva det innebærer og våre innrapporterte tall, samt hvordan vi bruker midlene.

Betaling:

Faste givere:

Gjelder fastgiverforhold per SMS, AvtaleGiro, PayPal, Google Pay, Apple Pay, giro, bankkort og VIPPS.

Trekk gjennomføres per standard 1 gang per måned. For AvtaleGiro gjennomføres trekk per standard den 15. i hver måned. Trekkdato kan tilpasses innenfor datointervallet 15.-26. hver måned. Ved signering med VIPPS og bankkort settes trekkdato til det samme som signeringsdato. Trekkdato kan tilpasses. Per SMS gjennomføres trekk ved utsendelse av SMS; den fjerde fredagen i måneden. Det trekkes aldri annet enn avtalt sum.

Fastgiverforhold per SMS belastes telefonregning. Fastgiverforhold per AvtaleGiro er tilgjengelig i givers nettbank, og trekkes fra ønsket bankkonto. Fastgiver per VIPPS er tilgjengelige i app eller nettside, og trekkes fra ønsket bankkort eller -konto. Trekk direkte fra bankkort trekkes fra givers registrerte bankkort.

Familiefadderskapet Postkort fra Paddington: Et ordinært UNICEF-fadderskap med en månedlig donasjon til UNICEFs arbeid som betales automatisk via Vipps. Fadderskapet står i foresattes navn som hentes fra Vippsappen ved registrering. Forskjellen fra et annet fadderskap er at man ved registrering legger inn eget barns navn, adresse og fødselsdato slik at vi de 12 første månedene kan sende månedlige pakker adressert til barnet med Postkort fra Paddington. Etter de 12 månedene opphører postutsendelsene tilknyttet fadderskapet, men fadderskapet fortsetter og fadderen vil motta jevnlige e-postoppdateringer på arbeidet de er med på. Vi ber om barnets fødselsdato for å sikre at alderen er innenfor målgruppen. Postpakkene sendes etterskuddsvis: dersom fadderen ikke betaler i august vil ikke barnet motta postpakke i september. Hver måned har sin egen pakke, og vi anbefaler derfor ikke å pause fadderskapet de først 12 månedene fordi barnet da risikerer å motta en identisk pakke som de har mottatt tidligere. Minstebeløpet på Postkort fra Paddington er 300 kr/mnd, så dersom man reduserer beløpet vil ikke motta flere pakker i posten. Du kan når som helst be om sletting av barnets informasjon, men merk da at barnet ikke vil motta flere postpakker.

Nettbutikk:

Betalinger kan gjennomføres via nett, enten som betalinger ved bank- og kredittkort eller via Vipps Hurtigkasse. Ikke lukk vinduet før betalingen er gjennomført.


Oppsigelse faste avtaler:

Send epost til [email protected] / [email protected] eller ring oss på tlf: 24 14 51 00 hverdager mellom kl. 09.30-14.30. Dette gjelder avtaler om faste bidrag via SMS, Avtalegiro, VIPPS, PayPal, Google Pay, Apple Pay, giro eller per bankkort. Eposten bør inkludere navn, adresse, telefonnummer og / eller epostadresse på giver som ønsker å avslutte giverforholdet.

Avtaler via VIPPS faste betalinger kan også avsluttes i VIPPS-appen.

Ved fastgiverforhold per SMS kan disse avsluttes på følgende måter; 40 kr i måneden: send kodeord «STOPP LIV» til 2040; 100 kr i måneden: send kodeord «STOPP LEV» til 2040; 150 kr i måneden: send kodeord «STOPP 150» til 2040; 200 kr i måneden: send kodeord «STOPP OSS» til 2040.

Ved fastgiverforhold per AvtaleGiro må giver selv inn i nettbanken og slette avtalen og eventuelle trekk etter at avtalen er bekreftet avsluttet, da organisasjonen ikke kan gjøre dette.


Angre:

Inngåelse av faste betalinger:

Du har mulighet til å angre deg ved inngåelse av ordninger med faste betalinger. Se punkt over om oppsigelse av faste avtaler.

Selv om det i utgangspunktet ikke er mulig å angre seg på tidligere donasjoner åpner UNICEF Norge for bruk av skjønn i slike situasjoner, der siste donasjon kan delvis eller helt krediteres.

Kjøp i nettbutikken:

Feil på gavebevis: Er det feil på gavebeviset som skyldes feil hos UNICEF Norge eller våre samarbeidspartnere, eller hvis gavebeviset ikke kommer fram som lovet og årsaken er feil gjort hos UNICEF Norge, kan du kontakte oss via [email protected] eller telefon 24 14 51 29. Vi sender deg da et nytt kort uten ekstra kostnad. Kjøper bør kontakte organisasjonen innen to måneder ved reklamasjon.

Spørsmål om gavebevis og levering: For spørsmål om selve gavebeviset og levering av dette: send oss en epost til: [email protected] eller ring oss på telefon: 37 25 22 51 hverdager mellom kl. 08.00-16.00. Da settes du i direkte kontakt med de som står for utsendelsene av gavebevisene.

Angre kjøp: Vanlig angrerett gjelder også ved kjøp i vår nettbutikk. Dette betyr at du har 14 virkedager på å angre på et kjøp. Kontakt oss på [email protected] / [email protected] eller tlf: 24 14 51 00 hverdager mellom kl. 09.30-14.30.


Skattefradrag:

Gjelder kun ved donasjoner og kjøp av Verdensgaver.

Alle innbetalte bidrag og gaver til UNICEF Norge mellom 500 kroner og 50.000 kroner, i løpet av et skatteår, er fradragsberettiget. Det maksimale inntektsfradraget man kan få for gaver til frivillige organisasjoner bestemmes av Regjeringen og dette kan endre seg fra år til år.

Skattefradragsprosenten for inntektsåret 2021 er 22 prosent. For å få skattefradrag må vi ha personnummeret ditt. Dine gaver vil da bli automatisk bli innberettet til skattemyndighetene. Du kan kontakte oss på telefon 24 14 51 00 eller send oss en epost på [email protected].


Konfliktløsing:

Ved eventuelle feil eller mangler på produkt fra nettbutikken eller benyttelse av angreretten skal UNICEF Norge imøtekomme krav innen rimelig tid. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan Forbrukerrådet kontaktes for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på tlf: 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.


Personvern:

UNICEF er forpliktet til å behandle personopplysninger fra sine givere, støttespillere og brukere på en forsvarlig måte. Her kan du lese om hvordan vi samler inn, benytter og beskytter informasjon om våre givere og personer vi er i kontakt med.