Rettighetsskoler i Norge

I Norge er det to UNICEF Rettighetsskoler; Sten-Tærud barne- og ungdomsskole og Åsgård barneskole, begge i Viken. Skolene innledet et samarbeid med UNICEF Norge i 2017. Sommeren 2018 ble de anerkjent som UNICEF Rettighetsskoler. Samarbeidsavtalen med UNICEF fornyes og signeres hvert annet år. Les skolenes egne presentasjoner nedenfor.

åsgård barneskole

Åsgård skole er en 1.-7.-skole som ligger i sentrum av Ås kommune. Det er nærmere 400 elever på skolen. Skolen jobber etter en trinnmodell hvor det er tett samarbeid mellom lærerne og elevene på hvert trinn og hvor gruppestørrelsene kan variere.

"Vi erfarer at elevene er pådrivere og engasjerte i jobben med barnas rettigheter. Det har endret språket både barn og voksne bruker i f.eks. konfliktløsning. Mest av alt har det at vi har blitt en Rettighetsskole utviklet oss med tanke på elevmedvirkning og -engasjement. Vi ser nye muligheter når det gjelder å gi elevene medbestemmelse i saker som angår dem!"

sten-tærud barne- og ungdomsskole

Sten-Tærud skole er en barne- og ungdomsskole som ligger på Skedsmokorset utenfor Oslo. Skolen har ca. 450 elever. Vår visjon er "En skole med rom for alle og blikk for den enkelte" og vi har stort fokus på både det faglige og det sosiale.

"Elevene er opptatt av at de er forskjellige, og at alle skal få riktige oppgaver for å lære best mulig. Vi har bevisste elever som sier fra når noe blir for vanskelig og kommer med forslag til hva som passer for dem. Den bevisstheten har økt etter at vi ble en rettighetsskole, særlig for de yngste elevene. Vi tror det har sammenheng med at de har fått opplæring i rettighetene fra tidlig i skoleløpet, og derfor ser det som en selvfølge at det skal være sånn."

Mer under rettighetsskoler