Klasse 6B

kjente utfordringer fra elevenes hverdag

Fem korte filmer med kjente utfordringer fra elevenes hverdag.
Last ned lærerveiledning.

Hensikten med episodene i Klasse 6B er å bidra til å øke elevenes forståelse og empati for hverandre så flere barn føler seg trygge, respektert, inkludert og verdsatt. Fem filmsnutter på 3–4 minutter med kjente situasjoner fra barns hverdag er utgangspunktet.

Lærerveiledningen gir råd om hvordan filmene kan brukes, og knytter situasjonene sammen med sentrale artikler fra FNs barnekonvensjon. Når dere har jobbet med de ulike episodene, kan du utfordre elevene til å velge en problemstilling og skrive en episode selv – eller de kan gjøre det som gruppearbeid og spille rollespill

Film 1: Vennskap
Film 2: Tør du?
Film 3: Martins første trening
Film 4: Selvbildet
Film 5: Hemmeligheten

Opplegget er i tråd med målsetninger i læreplanenes overordnede del, men også kompetansemål i KRLE, samfunnsfag og norsk. Det er i første rekke beregnet på 5.–7. klasse.

Du kan også bestille filmene på DVD.

Film 1: Vennskap

Fadder Line og Marte i første klasse har det gøy i «fadderfriminuttet». Line lover at de skal fortsette i neste friminutt. I mellomtiden avtaler Lines venninner at de skal planlegge overraskelsesbursdag for Heidi da. Heidi er Lines bestevenninne, og Line vil være med på planleggingen …

Film 2: tør du?

Læreren må ut av klasserommet et øyeblikk, og Line har gått på toalettet. Mobilen til Line ligger på pulten hennes. Plutselig kommer det en melding …

FIlm 3: Martins første trening

De fleste guttene i klassen til Martin spiller fotball. Martin er på sin første trening – en ny og uvant situasjon for han. Både Martin og treneren utfordres …

Film 4: Selvbildet

Oscar kommer stadig med vemmelige bemerkninger til Pål. Pål er både såret og irritert. Rune har dårlig samvittighet fordi han ikke griper inn. Denne gangen er det reguleringen til Pål som får gjennomgå. Da får han en idé …

Film 5: Hemmeligheten

Nicklas gjør mye rart, og Stian pusher han til stadig nye påfunn. Martin lurer på hvorfor Nicklas alltid må finne på nye sprell og ikke bare være «en av gjengen». En ettermiddag ringer han på hos Nicklas og finner ut at Nicklas har problemer på hjemmebane …

fra læreplanene

Samfunnsfag

Reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar.

Samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land.


Norsk

Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler.


KRLE

Utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer.


Mer om FOLKEHELSE og livsmestring

Har du spørsmål?

Har du spørsmål i forbindelse med undervisningen om barns rettigheter og UNICEFs arbeid?

Vi hjelper deg gjerne! Se vår kontaktside for mer informasjon.