For lærere og barnehagelærere

Her finner du undervisningsmateriell og opplegg rundt viktige temaer i tilknytning til barnerettighetene og FNs barnekonvensjon. Oppleggene imøtekommer målsettinger i Kunnskapsløftet og rammeplanen for barnehager.

Du kan også bestille plakater, hefter, DVD’er med mer fra vår nettbutikk.

GRATULERER MED DAGEN!

FNs barnekonvensjon har endret vårt barnesyn. Barn er ikke lenger bare prisgitt voksnes godhet og foreldrene de er tildelt. De er selvstendige rettssubjekter med individuelle rettigheter, inkludert retten til å bli hørt. På Verdens barnedag, 20. november, feirer vi barnerettighetenes 30-årsjubileum. GRATULERER MED DAGEN!

UNICEF har utarbeidet et verktøy for bevisst inkludering av barnerettighetene i barnehage og skole ("Child Rights Education"). Her finner du en kort presentasjon av dokumentet og her kan du lese hele dokumentet.

Unicef

FNs barnekonvensjon

Opplegg om barns rettigheter for skole og barnehage.

FN-dag/ internasjonal uke

Her finner du opplegg og materiell om flere internasjonale temaer.

Bilde av spill

UNICEF-runden!

UNICEF-runden: Morsom, meningsfull solidaritetsaksjon for en av skolens utedager.

Bilde av spill

Foreldremøte

Her kan du finne materiell for lærere og foreldre i forbindelse med barnehagens og skolens foreldremøter

Bilde av spill

Læringsmiljø

Verktøy til skolens fadderordning og filmer med kjente situasjoner fra "Klasse 6B"

Kontakt oss

Kontakt UNICEF Norges fagansvarlige for skole og barnehage, Ellen Sandøe, hvis du har spørsmål!