For lærere og barnehagelærere

Her finner du undervisningsmateriell og opplegg rundt viktige temaer i tilknytning til barns rettigheter og FNs barnekonvensjon. Oppleggene imøtekommer målsettinger i Kunnskapsløftet og rammeplanen for barnehager.

Du kan også bestille plakater, hefter, DVD’er med mer fra vår nettbutikk.

TRYGG LÆRING

Trygg læring er et undervisningsopplegg som fokuserer på elevengasjement i arbeidet med et tryggere oppvekstmiljø for alle på skole og i lokalsamfunn. Elevene jobber bl.a. med spørsmålene: Hva kan klassene gjøre for at flere barn på skolen får en tryggere skolehverdag? / Hvordan kan lokalmiljøet deres bli enda mer barnevennlig? / Hvilke råd har barn i Norge til politikerne og andre voksne? Du finner undervisningsopplegget her.

UNICEF har utarbeidet et verktøy for "Child Rights Education" (CRE) i barnehage og grunnskole. Her finner du en kort presentasjon av dokumentet og her kan du lese hele dokumentet.

Unicef

FNs barnekonvensjon

Opplegg om barns rettigheter for skole og barnehage.

FN-dag/ internasjonal uke

Her finner du opplegg og materiell om flere internasjonale temaer.

Bilde av spill

UNICEF-runden!

UNICEF-runden: Morsom, meningsfull solidaritetsaksjon for en av skolens utedager.

Bilde av spill

Foreldremøte

Her kan du finne materiell for lærere og foreldre i forbindelse med barnehagens og skolens foreldremøter

Bilde av spill

Læringsmiljø

Verktøy til skolens fadderordning og filmer med kjente situasjoner fra "Klasse 6B"

Kontakt oss

Kontakt UNICEF Norges fagansvarlige for skole og barnehage, Ellen Sandøe, hvis du har spørsmål!