Rettil - for lærere

rettil – "spill" om barnerettigheter

Kjente hverdagssituasjoner med relevans til barnerettighetene. Legger opp til innlevelse og diskusjon. (7. -8. trinn)

Vi følger ulike personer gjennom situasjoner i hverdagen og ser hvordan de opplever den samme hendelsen på forskjellige måter.

Rettil foregår i en liten norsk by, der flere av personene er elever i syvende klasse. Både på og utenfor skolen oppstår det små konflikter som kan bryte med barnerettighetene. I Rettil er det ingen fasitsvar, man må selv ta stilling til hva som er rett eller galt. Rettil skal gjøre elevene mer bevisst på utfordringer knyttet til egne og andres rettigheter.

For å vise Rettil i fullskjerm-modus, klikk på knappen med symbolet som ligner på en X. Bruk en av følgende nettlesere: Safari, Chrome eller Firefox.

Mer under barnerettighetene