Rettil

rettil - spill om barnerettigheter

Rettil viser situasjoner du kanskje kjenner igjen. I hver episode er det tre hovedpersoner. Velg en av dem. Den du velger, deler tankene sine med deg. Diskuter hvordan problemet kan løses etterpå med to som har valgt de andre hovedpersonene!

For å starte spillet, klikker du på knappen med symbolet som ligner på en X. Spør en lærer dersom du trenger hjelp med spillet.