Bli med KIWI & UNICEF | Hjelp jenter i en sårbar situasjon


på grunn av mensen

må damer i snitt håndtere 2.400 dager med blødninger i løpet av livet.

millioner av jenter

mister skolegangen sin, fordi de ikke har tilgang til mensenprodukter vi her hjemme tar for gitt.

vaskbare bind

koster kun 11 kroner. Med 5 bind slipper én jente å miste en eneste dag med skolen et helt år!

For hver donasjon vi får inn, donerer KIWI ett ekstra vaskbart bind! Klarer vi å hjelpe 15 000 jenter?

til nå har vi samlet inn..

VIL DU HELLER BRUKE VIPPS? SEND ET VALGFRITT BELØP TIL 638011.


Alle jenter fortjener å leve et liv uten begrensninger

Menstruasjon er en naturlig del av livet og en månedlig hendelse for 1.8 milliarder jenter, kvinner, trans- og ikke-binære personer. Likevel møter jenter i 2021 fortsatt stigma, trakassering og sosial ekskludering under menstruasjon. Kjønnsulikhet, diskriminerende sosiale normer, kulturelle tabuer, fattigdom og mangel på grunnleggende hygieneprodukter som bind, har ringvirkninger som varer livet ut, spesielt for jenter i en allerede sårbar situasjon. Mange stiller bakerst i køen resten av livet, fordi de enten går glipp av for mye undervisning, eller må slutte på skolen helt.


DIN HJELP KAN GJØRE EN FORSKJELL!

VIL DU HELLER BRUKE VIPPS? SEND ET VALGFRITt BELØP TIL 638011

kiwi støtter unicef

KIWI har vært signaturpartner med UNICEF i en årrekke og takket være dem har vi i løpet av disse årene sammen sørget for tilgang på rent vann, skolegang og nødhjelp for tusenvis av barn. Nå vil de hjelpe oss med å nå enda flere sårbare jenter. For hver donasjon vi får inn, donerer KIWI ett ekstra vaskbart bind.