Signaturpartner Hydro

Fokus på utdanning og kompetanseutvikling er kjernen i Hydros strategi for samfunnsansvar og samsvarer med flere av UNICEFs satsingsområder. Dette styrkes av UNICEFs globale nærvær og Hydros internasjonale tilstedeværelse, og har vært viktige drivere bak dette partnerskapet.

Avtalen bygger på Hydros mål for samfunnsansvar og bærekraft. Samarbeidet har som mål å støtte UNICEFs arbeid med utdanning og kompetanseutvikling for barn og unge i land der Hydro er til stede.

– Vi tror på utvikling av ungdom som driver for sosial endring og økonomisk vekst,» sier leder for samfunnsansvar i Hydro, Elise Must. Hydro støtter Upshift-programmene i India og Italia i denne perioden.

Viktig støttespiller for fremtiden

Hydro har valgt å bidra til UNICEFs program "Upshift", som særlig retter seg mot ungdom i lav- til mellominntektsland som er i sårbare situasjoner.

– Næringslivet er avgjørende for å støtte UNICEFs arbeid over hele verden. Hydros forpliktelse til å støtte UNICEFs programmer bidrar til å oppnå FNs bærekraftsmål 4 og 8. Vi ser frem til å utvikle vårt strategiske partnerskap og gjøre en forskjell for barn rundt om i verden, sier generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken.

Hydro skal bidra til UNICEFs arbeid i India og Italia
Hydro skal bidra til UNICEFs arbeid for barn og unge i India og Italia. Foto: UNICEF