Junior

UNICEF junior

Barnerettighetene sier at alle under 18 år har rett til en trygg barndom og det de trenger for å utvikle seg. Hvis de voksne som skal ta seg av barna ikke klarer det, skal de som bestemmer i landet sørge for at barna får oppfylt rettighetene sine. Her er blant annet tekster, filmer og spill om barnerettighetene, barn i verden, UNICEF og FNs bærekraftsmål.

BARNERETTIGHETENE

Du og alle under 18 år har 42 egne rettigheter. Her finner du alle barnerettighetene.

BÆREKRAFTSMÅLENE

Bærekraftsmålene er viktige for å oppfylle barnerettighetene. Her er målene med filmer og tekster.

FAKTA OM BARN

Nesten hvert tredje menneske i verden er under 18 år. Ikke alle får rettighetene oppfylt.

SI DIN MENING

Du har rett til å si din mening i alt som angår deg og bli tatt alvorlig. Les mer om hvordan du kan bruke den retten.

spill/aktiviteter

Prøv deg på en Kahoot eller tre om barnerettighetene! Her finner du også puslespill og aktivitetshjul.

FAKTA OM UNICEF

UNICEF er verdens største barneorganisasjon og jobber for barns rettigheter. Lær mer her!

unicef-runden

Elever over hele landet løper for å hjelpe andre barn med deres rettigheter. Les mer her og få med skolen eller klassen din!